Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: هشتمین همایش سراسری مدیران خوارزمی در شیراز برگزار می شود - 1395/11/21

هشتمین همایش سراسری مدیران شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) و مدیران شرکت های وابسته به آن، با هدف پایش برنامه راهبردی 7 ساله گروه سرمایه گذاری خوارزمی در روزهای 26 تا 28 بهمن ماه سال جاری در شهر شیراز برگزار می شود.
 بر پایه این خبر،«بررسی برنامه راهبردی 7 ساله  گروه سرمایه گذاری خوارزمی» موضوع محوری سلسله همایش های مدیران این گروه سرمایه گذاری به شمار می رود.  همایش هایی که با حضور مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، معاونان و مدیران ستادی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به همراه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره های شرکت های وابسته به گروه سرمایه گذاری خوارزمی برگزار می شود.
همایش مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی تا کنون دو بار در شهر تبریز برگزار شده است. برگزاری این همایش در شیراز نیز برای دومین بار صورت می گیرد. اولین همایش سراسری مدیران گروه خوارزمی نیزدرزمستان 1392 درهمین شهربرگزارشده بود. شهرهای اصفهان، کرمانشاه، کرمان و مشهد نیزطی سالیان مختلف میزبان همایش مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی بوده اند.تعداد بازدید : 1296
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...