Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: ایران کیش و کسب مقام درجشنواره ملی بهره وری - 1395/11/04

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در هشتمین مسابقه ملی بهره وری، موفق به کسب رتبه اول در شاخص حاشیه سود خالص شد. کارت اعتباری ایران کیش، یکی از شرکت های وابسته به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام) است.

بر پایه این خبر، این رتبه بر اساس صورت های مالی شرکت ها منتهی به پایان سال 94 به ایران کیش تعلق گرفته است و کسب آن  مزیتی بزرگ برای ایران کیش است. رتبه نخست در شاخص حاشیه سود خالص، بیانگر آن است که این شرکت توانسته از لحاظ درآمدزایی و افزایش درآمد ها و از طرفی کاهش هزینه ها بهترین شرکت خدمات پرداخت الکترونیکی در کشور باشد.

ایران کیش در سایر شاخص های هشتمین مسابقه ملی بهره وری نیز میانگینی بالاتر از میانگین گروه شرکت های پرداخت را کسب کرده است.

همچنین ایران کیش در شاخص های بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل نیز نامزد دریافت جایزه ش.تعداد بازدید : 1000
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...