Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: ارزیابی ها از رشد اقتصاد ایران در سال 95 - 1395/11/27

هشتمین همایش سراسری مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی عصر امروز 27 بهمن 1395 با سخنرانی دکتر سید مهدی برکچیان، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و برگزاری دومین پنل تخصصی با عنوان «راه خوارزمی؛ سازماندهی، تعامل و هم افزایی» پی گرفته شد.

این همایش فردا ظهر، پس از برگزاری سومین پنل تخصصی و جمع بندی مطالب همایش توسط دکتر حجت اله صیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) پایان خواهد یافت.

بر پایه این خبر، دکتر برکچیان در نوبت عصر هشتمین همایش مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی طی سخنانی با عنوان «چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1396» ضمن بررسی برخی از عوامل خارجی و داخلی موثر بر تحولات اقتصاد کشور، چشم انداز متغییر های نرخ سود بانکی، نرخ ارز و نرخ تورم در سال آینده را بررسی کرد.

به گفته دکتر برکچیان، در پایان سال 95، بنا به برخی ارزیابی ها، اقتصاد ایران رشد فوق العاده ای - در حدود 9 درصد - را تجربه خواهد کرد. در سال 1396 نیز رشد بخش های غیر نفتی نیز تکرار خواهد شد. از همین رو، احتمالا اقتصاد ایران در سال آینده در مجموع رشدی حدود 3 درصد  و حتی بیشتر از آن را تجربه خواهد کرد.

این خبر همچنین حاکی است که دومین پنل تخصصی این همایش عصر امروز با عنوان «راه خوارزمی؛ سازماندهی، تعامل و هم افزایی» و با حضور بهزاد ابولعلایی، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ایران؛ محمد تقی چراغی، نایب رئیس هیات مدیره شرکت  تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه؛ فضل اله ریاحی، مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی؛ همایون شیخ الاسلامی، رئیس هیات مدیره شرکت توسعه ساختمان خوارزمی و فرهاد طاهر لو، مدیرعامل شرکت داده پردازی خوارزمی برگزار شد.تعداد بازدید : 1353
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...