Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: دکتر صیدی در پایان هشتمین همایش مدیران گروه خوارزمی:امید به پیروزی داشته باشیم - 1395/11/28

هشتمین همایش سراسری مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی صبح 28 بهمن 1395 پس از برگزاری سومین پنل تخصصی و سخنرانی پایانی دکتر حجت اله صیدی، مدیر عامل این گروه به کار خود پایان داد.

بر پایه این خبر، سومین پنل تخصصی در هشتمین همایش مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی که با حضور بهزاد ابوالعلایی، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ایران؛ پرهام سیدین، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان؛ مهدی فتاحی، نایب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی؛ حسن علی قنبری، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه معادن صدر جهان و علی کاظمی، نایب رئیس هیات مدیره شرکت تجارت گستران برگزار شد، به موضوع «راه خوارزمی؛ منابع انسانی، رهبری، تعالی»  اختصاص داشت.

دکتر صیدی در سخنان پایانی خود با بیان این که نکات بسیار ارزشمندی از سوی همکاران حاضر در همایش طی دو روز مطرح شد، اظهار کرد: با شنیدن این نکات، دانش خوبی کسب کردیم و اکنون زمان این است که این نکات را در چارچوب برنامه راهبردی 7 ساله به مرحله اجرا در بیاوریم. وظیفه داریم با جمع بندی ایده های مطرح شده در این همایش، توشه مناسبی برای تداوم برنامه راهبردی فراهم کنیم.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با بیان این که گروه خوارزمی نه تنها در برنامه ریزی شکست نخورده که برای شکست نخوردن هم برنامه ریزی کرده است، گفت: باید پس از پایان برنامه راهبردی 7 ساله با امید به پیروزی و ظفر از این دوره بیرون بیاییم. از این رو، باید از قالب های فکری خارج شویم تا چشم انداز ترسیم شده محقق شود.

وی تاکید کرد: باور راسخ و امید وافر دارم که می توانیم برنامه راهبردی 7 ساله را تحقق ببخشیم و چنین خواهد شد.

وی همچنین با بیان این که مواجه با موانع، جزیی از راز هستی و داستان تلاش و کسب و کار است، اظهار کرد: ما با مشکلات خواهیم جنگید. چون برنامه داریم و در برابر موانع از انعطاف پذیری لازم برخوردار هستیم و می توانیم مشکلات را مهار کنیم و اگر در این مسیر ناکامی هایی را هم شاهد باشیم، مشکلی نیست؛ چون در یک جدال بزرگ حضور داشته ایم.

دکتر صیدی همچنین از تدوین دومین برنامه راهبردی گروه خوارزمی برای دوره پس از سال 99 طی سال آینده خبر داد و گفت: از این برنامه در سال 97 رونمایی خواهد شد.

در پایان هشتمین همایش مدیران گروه خوارزمی با اهدای لوح تقدیر از علی دهقان منشادی، رئیس سابق هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی قدردانی شد.

تعداد بازدید : 1884
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...