Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی عنوان کرد؛ کاربرد IFRS نیازمند توجه کافی به مباحث نظری - 1395/12/17

 

دکتر حجت اله صيدى، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) گفت: رسيدن به تصميم مهم پياده سازى IFRS   در ايران امر مباركى است كه بايد سپاسگزار باشيم و البته در عين حال به اجراى دقيق آن هم توجه كنيم.

وی تاکید کرد: کاربرد IFRS در ایران توجه کافی به مباحث نظری را می طلبد.

دکتر صیدی که در اولین کنفرانس جامع استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در ایران سخن می گفت، اظهار کرد: اگر بخواهیم به طور نظری به بحث استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ورود کنیم، شاید راه ورود به این بحث، آن تفاوت اساسی ای باشد که IFRS با استاندارد های قبل از خود و استانداردهای رایج هر کشور از جمله استانداردهای ملی کشورمان دارد. این تفاوت اساسی، اصول محور بودنIFRS  نسبت به سایر استانداردها است که بیشتر قانون محور و قاعده محور و مقررات محور هستند.

صیدی ادامه داد: به همین دلیل هم حجم استانداردهای منتشر شده، حجم IFRS هایی که داریم، به طور قابل ملاحظه ای کمتر از استانداردهای منتشر شده FASB یا سازمان حسابرسی کشور ما یا سایر کشورها است. زیرا از آنجا که اصول، تقریبا سطح بنیادی دارند، حجم کمی دارند، ولی بسیار محکم و بسیار مهم هستند و توجه زیادی را می طلبند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی این اصول را به فونداسیون هایی تشبیه کرد که در ساختمان ها وجود دارد، ولی معمولا خیلی دیده نمی شوند و شاید خیلی هم حجمی را اشغال نمی کنند، اما در ساختمان نقشی اساسی دارند.

صیدی با اشاره به اینکه با توجه به پراکندگی کشورها، تفاوت فرهنگ ها و تفاوت ساختارهای اقتصادی هر کشور، باید در IFRS به اصول توجه بشود، گفت: در قانون و مقررات تکلیف به نسبت روشن تر است؛ یا چراغ قرمز است یا چراغ سبز؛ و ما می دانیم که چراغ قرمز را نمی شود رد کرد و از چراغ سبز می توان رد شد و چراغ زرد هم احتیاط لازم و پیام محافظه کارانه ای دارد، ولی نهایتا تکلیف مشخص است. پشتوانه مقررات هم مشخص است ولی وقتی پای اصول وسط می آید، پای تفسیر و داوری و فهم بیشتر به میدان می آید، هر چند به کار بردن ضوابط و قواعد هم به داوری و قضاوت نیازمند است اما در بکارگیری اصول ما با قوه داوری، کار بیشتری را داریم.

این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه مهم ترین کار را در بحث قوه داوری فیلسوف بزرگ آلمانی امانوئل کانت انجام داده است، عنوان کرد: تاریخچه کار امانوئل کانت که به سه گانه معروف است به این ترتیب است که زمان زیادی را روی خرد محض کار کرد.

صیدی افزود: همان طور که هر فیلسوفی رشد می کند و ذهنش بازتر می شود و معرفت های پیشینش بر معرفت های کنونی اش اثر می گذارد، کانت به این نتیجه رسید که ذهن اگر چه پرواز می کند ولی وقتی در روی زمین قرار می گیریم با پرسش بزرگی مواجه هستیم به نام چه می توانم بکنم؟

وی تاکید کرد: هر جا که عقل پرواز می کند عرصه عمل نیست، عرصه اقدام نیست، خیلی هایش فقط در ذهن می گنجد و به قول کانت در عین نمی گنجد. بنابراین کانت نقد خرد عملی یا عقل عملی را نگارش کرد که کتابی در باب فلسفه اخلاق است.

صیدی با بیان اینکه قوه داوری، قوه ای است که ما از اول در حسابداری با آن سر و کار داریم، گفت: یک اصطلاح حرفه ای داریم به نام قضاوت حرفه ای، یعنی حتی در استانداردها که خیلی از تکالیف را روشن کرده است، بحث قضاوت حرفه ای که توسط حسابدار و بعد توسط حسابرس انجام می شود، جایگاه بسیار رفیع و ارزشمندی دارد.

وی با بیان اینکه وجوه قوه داوری از نظر کانت، یک بحث یا وجه زیبایی شناختی است، گفت: تشخیص زیبا از زشت یا بد از خوب به تنهایی شاید میسر نشود، مگر با کمک گرفتن از قوه غایت شناختی، توجه به غایت امور و توجه به هدف نهایی امور.

صیدی افزود: حسابداری هم جزء آن دسته از علوم است که نه بر اساس موضوع بلکه بر اساس غایت تعریف می شود و غایت حسابداری تا دهه 80 در سودمندی در تصمیم گیری تشخیص داده می شد و از دهه 80 یک غایت یا هدف مهم دیگر هم تعریف شد که ابزاری برای ایفای مسئولیت پاسخگویی است.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی افزود: در هر دو وجه ما با یک هدف عملیاتی نهایی مواجهیم به نام ارائه تصویر درست و منصفانه -  True and Fair View - . برای آن که True and Fair باشد، حسابدار و حسابرس وارد حوزه قضاوت می شوند.

صیدی خاطرنشان کرد: ما در حسابداری وقتی که شرایط گزارشگری را با شرایط ایده‏آل حسابداری مقایسه می کنیم، می بینیم که با شرایط ایده‏آل فاصله دارد و این فاصله همیشه وجود خواهد داشت. در حسابداری هم شرایط ایده آل فقط برای فکر کردن و تصور کردن است و در عمل شاید هیچ گاه بشر به آن نقطه نرسد، ولی تلاش های بشر خوشبختانه باعث فربه تر شدن دانشش در حوزه حسابداری و نزدیک تر شدن به آن ایده ها شده است.

وی با اشاره به اینکه در این حوزه یکی از بحث های اصلی محتمل و قطعی بودن است، اظهار کرد: خیلی از ما با این مباحث کار داریم که بدانیم یک امری در حسابداری محتمل است یا قطعی؟ محقق شده یا محقق نشده؟ و اگر محقق شده، ارزشش چقدراست؟

صیدی عنوان کرد: وقتی وارد بحث ارزش می شویم، بحث ارزش منصفانه و ارزش فعلی را مطرح می کنیم. البته ارزش منصفانه برآوردی است، خیلی قابل اندازه گیری به صورت پایه ای و علمی نیست، بلکه می شود آن را برآورد کرد و تخمین زد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از کارهای اساسی مان در حسابداری طبقه بندی است و ناچار از قضاوت در مورد کوتاه مدت و بلند مدت هستیم، گفت: زمان به طور صرف تعیین کننده کوتاه مدت و بلند مدت نیست و در اینجا بحث هدف و نیت خیلی تعیین کننده تر است.

صیدی افزود: ما خیلی از سرمایه گذاری ها را کوتاه مدت طبقه بندی می کنیم و پس از گذشت چند سالی می بینیم که در سبد سهام مان همچنان پابرجا است.  یا بعضی از سرمایه گذاری ها را بلند مدت طبقه بندی می کنیم یا به نیت بلند مدت تحصیل می کنیم و بعد از 6 ماه تصمیم می گیریم که بفروشیم یا تجدید طبقه بندی کنیم.

زمانی که با بحث نفوذ قابل ملاحظه مواجه می شویم، باید داوری کنیم، زیرا نمی توانیم تعریف کنیم و دقیقا معیار دهیم بلکه می توانیم معیارهایی را برای کمک به تشخیص نفوذ قابل ملاحظه ارائه بدهیم.

صیدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی دیگر از مواردی که بر گزارشگری خیلی تاثیر می گذارد و در IFRS هم خیلی راجع به آن بحث شده است، اندازه شرکت است. برای اندازه شرکت چند معیار داریم مثل رقم دارایی ها، تعداد کارکنان، رقم فروش، ولی باز می دانیم که اینها تعیین کننده صرف نیستند.

او در عین حال اظهار کرد: در IFRS یک بحث دیگر به نام زبان داریم به گونه ای که مساله جهانی ما در بکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی همین زبان است و نمی توانیم ترجمه دقیقی از آن داشته باشیم.

صیدی با بیان اینکه برای بکارگیری IFRS از آنجا که بر مبنای اصول است، به قوه داوری به مراتب کارآمدتر و نیرومند تری در مقایسه با قواعد و مقررات  نیازمند هستیم، گفت: برای اینکه این داوری کارآمد و اثربخش باشد، باید سطح دانایی و آگاهی را افزایش دهیم و آگاهی و دانایی در پرتوی روشن اندیشی و توجه به جنبه های نظری امکان پذیر است.

مدیر عامل سرمایه گذاری خوارزمی با اشاره به اینکه اهمیت بیشتری که اصول نسبت به قواعد دارند، داوری کارآمد را ایجاب می کند، گفت: ما باید در حسابداری و حسابرسی به داوری کارآمد مجهز بشویم و داوری کارآمد و موثر در گروی روشن اندیشی و ابزار روشن اندیشی نظریه است.

صیدی اظهار کرد: بنابراین اگر حسابداران و حسابرسان ایرانی پا در این وادی گذاشته اند و اراده دارند که کار بهتری را ارائه دهند، نیاز به تسلط مناسب به نظریه های حسابداری داریم.


تعداد بازدید : 1374
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...