Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: استاندارد سازی گزارشگری مالی بر اساس IFRS کلید خورد - 1396/04/23

پیرو ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص الزام شرکت های با سرمایه بیش از 10.000 میلیارد ریال به ارائه صورت های مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS  و به واسطه ابهامات موجود در اجرای این ابلاغیه، با محوریت کانون نهادهای سرمایه گذاری، جلسه ای در سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در تاریخ 12 تیر 1396 برگزار شد.             

در این جلسه که با حضور دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، مدیران عامل و معاونان مالی برخی از شرکت های سرمایه گذاری عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و نیز برخی از حسابرسان خبره کشور برگزار شد، متن ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار مرور شد و موضوع هایی از قبیل چگونگی گزارشگری در شرکت های مشمول تلفیق، نحوه ارائه در مجامع عمومی شرکت ها، مبنای تقسیم سود، فرآیند رسیدگی توسط حسابرسان و زمانبندی انجام فرآیند تهیه و رسیدگی، مورد بررسی حاضرین قرار گرفت .

حاضرین نیز با تشکر از کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به واسطه پیگیری و ورود به یکی از مسائل مبتلا به شرکت های عضو خود، مقرر کردند با عنایت به بحث های کارشناسی صورت گرفته، کار گروهی با محوریت کانون و مدیریت آقای دکتر خدارحمی، مدیر عامل محترم گروه مالی صادرات و نیز عضو کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نسبت به مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام و نشست بعدی با حضور نمایندگان آن سازمان و به میزبانی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی صورت پذیرد.

تعداد بازدید : 2094
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...