Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: سرمقاله «وخارزم» شماره 42 به قلم دكتر حجت اله صيدي/ اشک‌ها و لبخندها - 1396/06/01

دكتر حجت اله صيدي
مديرعامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي (سهامي عام)

افزایش در سود اغلب شرکت‌های کنترلی، و کاهش در سود تقسیمی بسیاری از شرکت‌های غیرکنترلی؛ این خلاصۀ تصویری است که صورت‌های اولیۀ حسابرسینشده برای گروه سرمایهگذاری خوارزمی در سال مالی منتهی به پایان خرداد ماه گذشته نشان می‌دهد و باید بر اساس مقررات بازار سرمایه تا پایان مرداد ماه افشا شود. تصویری خلاصه از اشک‌ها و لبخندها. اشک‌ها،‌ از آن سبب که در بازار سرمایه کم بودند شرکت‌هایی که عملکرد سال مالی آن‌ها در ۱۳۹۵ خورشیدی به افزایش سود و هم‌چنین تقسیم سود بیشتر منجر شد و از این روی، پیشبینی افزایش سود شرکت‌های سرمایهپذیر غیرکنترلی در گروه تحقق نیافت و حتی برخلاف برآوردها، گروهی از شرکت‌های بزرگ بازار رو به تعدیل سود پیشبینیشده و اعلام سود واقعی کاهشیافته آوردند که اثر مستقیمش را بر سود حاصل از سرمایهگذاری‌های گروه گذاشت. از سوی دیگر، وضعیت خاص بازار سرمایه در یک سال گذشته،‌ در اثر عوامل خرد و کلان سیاسی و اقتصادی در جهان و ایران، که تحلیلگران و فعالان بورس بهتر از هر کس دیگری بر آن اشراف دارند، فرصت تحقق سودی افزایشی در نتیجۀ خرید و فروش سهام را نیز در اختیار گروه قرار نداد. به تعداد و نوع این عوامل، باید وضعیت ویژهای که بانک‌ها داشتند، به گونهای که تنها ۶ بانک از ۲۲ بانک بورسی اقدام به تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه کردند که آنان نیز به دلایلی نه سودی مقبول تقسیم کردند و نه افقی روشن پیش روی سهامداران و ذینفعان قرار دادند، یا تعدیل سود شرکت‌های صادرکنندۀ محصولات پتروشیمی و غیره  را نیز افزود.

     اما، در شرکت‌های اصلی گروه، حکایت به گونهای دیگر است. افزایش سود شرکت توسعۀ برق و انرژی سپهر،‌ با وجود عدم افزایش نرخ برق در بازار و تمام وعده‌هایی که وزارت قدرتمند نیرو داد و هم‌چنین بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبهای که نیروگاه منتظر قائم از این وزارت‌خانه دارد، بهبود مستمری که در عملکرد و سودآوری شرکت موفق سینادارو وجود داشته و هم‌چنین ارتقای عملیات و سودآوری مناسبی که در شرکت‌های توسعۀ فناوری اطلاعات خوارزمی،‌ تولید و توسعۀ ایستگاهی نیرو پارسه، توسعۀ معادن صدر جهان از یک سو و کاهش زیان‌دهی شرکت‌های دیگر در نتیجۀ بهبود عملکرد آن‌ها از سوی دیگر و البته افزایش زیانی که در دو شرکت گروه رخ داد، نقش برنامهریزی و کنترل کارآمد در عبور شرکت از بحران‌های محیطی را برجستهتر کرده و مدیران و کارکنان را بر آن داشت تا برای جبران آن‌چه در سال گذشته رخ داد، افزایش سود سال جاری را به گونهای برنامهریزی کنند تا خللی در روند کلی برنامۀ راهبردی هفت ساله در راستای ثروتآفرینی پایدار برای نسل‌ها  و خلق سود پایدار به وجود نیامده و گام‌های ناتمام گذشته تکمیل شود. و این علاوه بر تعدیل‌هایی است که در اثر توافق با بانک محترم صادرات ایران برای چگونگی تسویۀ اقساط خرید نیروگاه منتظر قائم در مرحلۀ نهایی خود قرار دارد و هم‌چنین افزایش درآمدی است که در نتیجۀ برداشت محصول از معدن طلا-مس رشیدآباد در توسعۀ معادن صدر جهان بهعنوان هلدینگ فلزات گرانبهای گروه مورد شناسایی قرار می‌گیرد.

      در آستانۀ آغاز به کار دولت دوازدهم و اخبار امیدوارکنندهای که از چگونگی انتخاب وزرای اقتصادی و برنامه‌های توسعهای آنان به گوش می‌رسد، با لحاظ کردن عوامل بحرانی مانند سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا در منطقه که به بیثباتی شدید بازارها می‌انجامد، افزایش شدید نقدینگی در کشور که ناگزیر افزایش نرخ تورم و شاید ارز را به دنبال خواهد داشت و عوارض ناشی از حلوفصل بحران بانکی که جراحی سخت و دردناکی خواهد بود، از هماکنون می‌توان ماه‌های نیمۀ دوم سال را سرشار از چالش‌هایی اساسی برای بنگاه‌ها پیشبینی کرد. چالش‌هایی که در صدر آن‌ها تنگنای مالی، افزایش نرخ ارز و موانع ساختاری کسبوکار قرار دارد. در این مسیر، برنامۀ گروه خوارزمی آن است که بر اساس تعهدی که به تحقق اهداف راهبردی خود دارد، علاوه بر ۲۱ فعالیت اضطراری و مهمی که در آغاز سال بهعنوان برنامۀ عملیاتی در دستور کار قرار گرفت،‌ با برداشتن گام‌هایی جبرانی برای افزایش سودآوری و پاسخ شایسته به انتظارهای بهحق سرمایهگذاران ارجمند، تحقق چشمانداز رسیدن به دارایی مناسب و نرخ بازده پیشبینیشده در برنامۀ هفت ساله را تضمین کند. اهم این برنامه‌ها، تکمیل برنامۀ تجاریسازی نیروگاه منتظر قائم که سود آن در سال جاری را افزایش بهمراتب بهتری خواهد داد، نهاییسازی قرارداد اجرای طرح فرآوری طلا در معادن شادان و آغاز عملیات احداث کارخانه در آن برای تولید انبوه شمش طلا، آغاز طرح‌های راهبردی شرکت نفت و گاز و پتروشیمی زیما، تکمیل طرح انتقال خطوط لابراتورهای سینا دارو،  آغاز فازهای جدید احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک در تهران و شمال کشور بر اساس توافق‌های جدید، ورود شرکت کارگزاری به معرفی صندوق‌ها و ابزارهای نوین و توسعۀ آن‌ها در سطح گروه و بازار، قراردادها و محصولات جدید شرکت‌های مفاخر و دادهپردازی خوارزمی در عرصۀ فناوری اطلاعات، برای افزایش درآمد و دارایی این شرکت‌ها در یک طرف و اجرای برنامه‌های تجدید ساختار و بهبود شرکت‌های توسعۀ ساختمان خوارزمی، تجارت گستران، سرمایهگذاری آتی نگر سپهر ایرانیان و  توسعۀ مدیریت سرمایۀ خوارزمی در طرف دیگر خواهد بود تا در آستانۀ برگزاری مجمع عادی سالانه در مهر ماه آینده، اخبار مطلوبتری از عملکرد به سهامداران، کارکنان و ذینفعان اصلی گروه ارائه شود.

     روزهای پایانی مرداد ماه یادآور بازگشت آزادگان سرفراز جنگ تحمیلی هشت ساله با عراق در فضایی آکنده از بوی پیراهن یوسف و اشک‌ها و لبخندهاست. بزرگداشت این روزهای شیرین، علاوه بر تجلیل از تحمل سختی‌های ایثارگران کشور، زمینهساز یادآوری و تأکید بر این حقیقت مسلم است که در پس هر ناامیدی امیدی نهفته و در پایان هر شب سیاه، روز سپیدی قرار دارد. از این روی نباید از دشواری‌ها و ناملایمات و گاهی دویدن‌ها و نرسیدن‌ها، اندوهگین شد که خواجۀ شیرینسخن شیراز فرمود: یوسف گمگشته باز آید به کنعان...  تعداد بازدید : 2533
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...