Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: وخارزم «شهريور» منتشر شد - 1396/06/01

چهل و دومين شماره ماهنامه داخلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی- «وخارزم» - ویژه شهريور ماه سال 1396- در 36 صفحه منتشر شد.

 در سرمقاله این شماره وخارزم با عنوان «اشك ها و لبخندها» به قلم دکتر حجت اله صیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی آمده است: «در آستانۀ آغاز به کار دولت دوازدهم و اخبار امیدوارکنندهای که از چگونگی انتخاب وزرای اقتصادی و برنامه‌های توسعهای آنان به گوش می‌رسد، با لحاظ کردن عوامل بحرانی مانند سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا در منطقه که به بیثباتی شدید بازارها می‌انجامد، افزایش شدید نقدینگی در کشور که ناگزیر افزایش نرخ تورم و شاید ارز را به دنبال خواهد داشت و عوارض ناشی از حلوفصل بحران بانکی که جراحی سخت و دردناکی خواهد بود، از هماکنون می‌توان ماه‌های نیمۀ دوم سال را سرشار از چالش‌هایی اساسی برای بنگاه‌ها پیشبینی کرد. چالش‌هایی که در صدر آن‌ها تنگنای مالی، افزایش نرخ ارز و موانع ساختاری کسبوکار قرار دارد.»

در بخش دیگری از این سرمقاله تصریح شده است: «در این مسیر، برنامۀ گروه خوارزمی آن است که بر اساس تعهدی که به تحقق اهداف راهبردی خود دارد، علاوه بر ۲۱ فعالیت اضطراری و مهمی که در آغاز سال بهعنوان برنامۀ عملیاتی در دستور کار قرار گرفت،‌ با برداشتن گام‌هایی جبرانی برای افزایش سودآوری و پاسخ شایسته به انتظارهای بهحق سرمایهگذاران ارجمند، تحقق چشمانداز رسیدن به دارایی مناسب و نرخ بازده پیشبینیشده در برنامۀ هفت ساله را تضمین کند.»

«عزم دوباره برای فرصت سازی و عبور از موانع»،«سردی معاملات در روزهای داغ تابستان»، «خزان صفرها روی اسکناس های ایرانی» و «تقدیر خوارزمی از روزنامه نگاران حوزه بورس و بازار سرمايه» عناوین برخی از مطالب بخش «مجله اقتصاد و مدیریت» چهل و دومين شماره «وخارزم» است.

«کسب وکار در دوران انقلاب موبایلی»، «مدیریت مشتریان ناراضی در عصر نوین» و «جدیدترین تبلیغات خلاق دنیا» نیز برخی دیگر از عناوین مطالب بخش «مجله فرهنگ و خانواده» این شماره «وخارزم» است.

نسخه پی.دی .اف چهل و دومين شماره وخارزم و همچنین شماره های پیشین این نشریه را می توانید در همین وبسایت- وبسایت رسمی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ببینید و بخوانید.

با این یادآوری که انعکاس نظرات شخصیت های حقیقی و حقوقی مندرج در این نشریه لزوما" بازتاب دیدگاه رسمی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نیست و دیدگاه های رسمی مدیریت این شرکت از طریق همین وبسایت انتشار می یابد.
تعداد بازدید : 2492
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...