Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: مجمع عمومی عادی سالیانه «خوارزمی» 26 مهر برگزار می شود - 1396/06/27

 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) برای سال منتهی به 31 خرداد 1396 چهارشنبه 26 مهرماه 1396 برگزار می شود.

بر پایه این خبر، آن طور که شرکت سرمایه گذاری خوارزمی برنامه ریزی کرده است، مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال منتهی به 31 خرداد 1396 با هدف بررسی صورت های مالی و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره شرکت از ساعت 8 و 30 دقیقه تا 12 چهارشنبه 26 مهر ماه 1396 در پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.

نشانی کامل محل برگزاری این مجمع به این شرح است: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس.تعداد بازدید : 2852
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...