Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: بنیان پایدار/ سرمقاله شماره جدید «وخارزم» به قلم دکتر صیدی - 1396/07/01

دکتر حجت اله صیدی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)

 

در میانۀ سال چهارم اجرای برنامۀ راهبردی هفت ساله در راستای ثروتآفرینی پایدار برای نسل‌ها، گروه جوان خوارزمی در آستانۀ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه، بر سکوی پرشی دیگر قرار گرفته است تا مسیر رشد را -اگرچه دشوار و بهغایت ناهموار- نیرومندتر از پیش بپیماید. ساختن، پرداختن و پرچم ارزشآفرینی افراختن و در پی آن افزودن بر ثروت گروه و ذینفعانش، اگرچه نیروی زیاد برده و می‌برد، اما نتایج شیرینش از خستگی و آزردگی می‌کاهد و عزم را برای رسیدن به اوج دوچندان می‌کند.

       امروز، دارایی‌های گروه خوارزمی بیش از هر زمان دیگری استحکام یافته و منبع پایدار خلق ارزش و تولید سود شدهو این بیش از هرچیزی مدیون برنامه راهبردی است. اگرچه به دلایل گوناگونی، از جمله شرایط اقتصادی کشور، تنگنای مالی بنگاه‌ها و آثار تحولات بینالمللی بر محیط کسبوکار ایران، شرکت سرمایهگذاری خوارزمی نتوانست تمامی اهداف پیشبینیشده برای سال چهارم برنامه را تحقق ببخشد و با سرعتی که در روزهای تدوین برنامه، خوشبینانه پیشبینی کرده بود،‌ پیش رود، اما باور قوی آن است که همین مقدار از پیش رفتن نیز در فضای سخت کسبوکار سال‌های گذشته، بدون برنامه میسر نبود و روشن نیست که اگر برنامۀ بلندپروازانه و اعتقاد قوی به آن وجود نداشت، اکنون گروه در چه وضعیتی قرار می‌گرفت. در سال‌هایی که رکود حاکم بر بنگاه‌ها، بسیاری از شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس را ناگزیر از تعدیل سود و عملکرد ساخت، خوارزمی با انگیزه‌ای دوچندان، باز نایستاد و به راه خود پرشتابتر از گذشته ادامه داد و توانست افزایش دارایی و سود شرکت‌های گروه را تا میزان مناسبی محقق سازد، که البته از رقم هدفگذاریشده بهمراتب پایینتر بود.

     مهمترین مانع در این راستا، عدم تعادل در اقتصاد و محدودیت نقدینگی بود که بزرگ‌ترین شرکت گروه را آزار می‌داد، به گونه‌ای که در شرکت توسعۀ برق و انرژی سپهر که مالکیت و مدیریت نیروگاه منتظرقائم را به عهده دارد، دو رویداد وعده دادهشده و مورد انتظار رخ نداد؛ افزایش نرخ برق و وصول مطالبات از دولت. هزینۀ فرصت ناشی از مطالبه‌ای نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال از وزارت نیرو و همچنین عدم تحقق تعدیل متناسب قیمت برق فروشی و علاوه بر این موارد، محدودیت‌های ایجادشده برای بخش غیردولتی در صادرات برق و رقابت سازنده در بازار داخل، درحالیکه این بخش بیش از 50 درصد برق کشور را تولید می‌کند، دشواری‌هایی برای گروه ایجاد کرد. اما مدیران و کارکنان توانستند با افزایش راندمان نیروگاه، بهبود نظام‌های تولید و باز مهندسی فروش، آثار ناگوار این محدودیت را به کمترین مقدار خود برسانند و با کسب سودی بیشتر از 700 میلیارد ریال در نیروگاه، مسیر رشد را هموار سازند. عدم برخورداری نیروگاه از جریان مطلوب ورود وجه نقد، عملا بازپرداخت اقساط خرید نیروگاه به بانک صادرات ایران را دشوار ساخته بود، که خوشبختانه پس از ماه‌ها پیگیری و مذاکره و همکاری ارزشمند مدیران ارجمند بانک، مصوبۀ هیات مدیرۀ بانک درخصوص تهاتر اقساط سررسید شده با دارایی و تسهیل اقساط آتی در هفته‌های گذشته ابلاغ شد و ابهام سنگین موجود در مورد نیروگاه را از بین برد. این توافق، غیر از آن‌که فرصت مناسبی را برای رشد و افزایش ظرفیت در اختیار نیروگاه قرار می‌دهد، شناسایی سود مناسبی را برای سال منتهی به پایان خرداد ماه آینده میسر می‌سازد، که آن نیز بال نیرومند دیگری برای اوج گرفتن است.

     در آستانۀ مجمع سالانه، ضمن آنکه عملکرد شش ماهۀ بخش مهمی از شرکت‌های گروه نویدبخش ارتقای توان سودآوری و ارزشآفرینی است و سیاست‌های پولی اعلامشده از سوی دولت و بانک مرکزی نیز افق روشنتری را برای بازار سرمایه ترسیم می‌کند و البته احتمال بالاتر رفتن نسبی نرخ ارز و تورم در شش ماه آینده نیز از یک سو تهدیدی برای اقتصاد در سطح کلان و از سوی دیگر فرصتی برای برخی از بنگاه‌ها در سطح خرد به شمار می‌رود، گروه ثروتآفرینی پایدار برای نسل‌ها بر آن است تا با استفاده از فرصت‌های آتی بازار اوراق بهادار و عرضۀ سهام شرکت‌های گروه در آن، تحکیم کسبوکارهای جدیدی که در گروه آغاز شدهاند، ارتقای ترکیب سبد سرمایهگذاری بورسی و همچنین افزایش بهرهوری و سودآوری شرکت‌های دیگر در کنار توسعۀ بینالمللی فعالیت‌ها، سال پنجم برنامۀ راهبردی هفت ساله را به گونه‌ای متفاوتتر و بهمراتب بهتر از پیش رقم زند. زیرا بنیان‌های سرمایهگذاری خوارزمی اکنون استحکام یافتهاند و فضا آمادۀ اوج گرفتنی دیگر است که علامه اقبال گفت:    

 

موج را از سینه دریا گسستن می‌توان

بحر بیپایان به جوی خویش بستن می‌توان

گر به خود محکم شوی سیل بلاانگیز چیست

مثلگوهردردلدریانشستن می‌توان


تعداد بازدید : 2435
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...