Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: وخارزم «مهر» منتشر شد - 1396/07/01

چهل و سومین شماره ماهنامه داخلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی- «وخارزم» - ویژه مهرماه سال 1396- در 36 صفحه منتشر شد.

 در سرمقاله این شماره وخارزم با عنوان «بنیان پایدار» به قلم دکتر حجت اله صیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی آمده است: «در میانۀ سال چهارم اجرای برنامۀ راهبردی هفت ساله در راستای ثروتآفرینی پایدار برای نسل‌ها، گروه جوان خوارزمی در آستانۀ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه، بر سکوی پرشی دیگر قرار گرفته است تا مسیر رشد را - اگرچه دشوار و بهغایت ناهموار- نیرومندتر از پیش بپیماید. ساختن، پرداختن و پرچم ارزشآفرینی افراختن و در پی آن افزودن بر ثروت گروه و ذینفعانش، اگرچه نیروی زیاد برده و می‌برد، اما نتایج شیرینش از خستگی و آزردگی می‌کاهد و عزم را برای رسیدن به اوج دوچندان می‌کند

در بخش دیگری از این سرمقاله تصریح شده است: «گروه ثروتآفرینی پایدار برای نسل‌ها بر آن است تا با استفاده از فرصت‌های آتی بازار اوراق بهادار و عرضۀ سهام شرکت‌های گروه در آن، تحکیم کسبوکارهای جدیدی که در گروه آغاز شدهاند، ارتقای ترکیب سبد سرمایهگذاری بورسی و همچنین افزایش بهرهوری و سودآوری شرکت‌های دیگر در کنار توسعۀ بینالمللی فعالیت‌ها، سال پنجم برنامۀ راهبردی هفت ساله را به گونه‌ای متفاوتتر و بهمراتب بهتر از پیش رقم زند. زیرا بنیان‌های سرمایهگذاری خوارزمی اکنون استحکام یافتهاند و فضا آمادۀ اوج گرفتنی دیگر است

«توافق جدید خوارزمی و بانک صادرات ایران برای بازپرداخت اقساط نیروگاه منتظر قائم»،«اوج گیری معدن، فلزات و محصولات وابسته به مسکن»،«راه دشوار بهبود کسب وکار» و«نجات کسب وکار با تدبیر زنانه» عناوین برخی از مطالب بخش «مجله اقتصاد و مدیریت» چهل و سومین شماره «وخارزم» است.

«خلاقیت های بی پایان»،« نابغه های مستطیل سبز» و «رمزگشایی از 10 واقعیت ساده» نیز برخی دیگر از عناوین مطالب بخش «مجله فرهنگ و خانواده» این شماره «وخارزم» است.

نسخه پی.دی .اف چهل و سومین شماره وخارزم و همچنین شماره های پیشین این نشریه را می توانید در همین وبسایت- وبسایت رسمی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ببینید و بخوانید.

با این یادآوری که انعکاس نظرات شخصیت های حقیقی و حقوقی مندرج در این نشریه لزوما" بازتاب دیدگاه رسمی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نیست و دیدگاه های رسمی مدیریت این شرکت از طریق همین وبسایت انتشار می یابد.تعداد بازدید : 2905
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...