Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: دومین نشست ماهانه هم اندیشی مدیران گروه خوارزمی برگزار شد - 1396/08/02

دومین نشست از نشست های هم اندیشی مدیران خوارزمی، صبح روز دوشنبه اول آبان ماه با حضور مدیر عامل و معاونان شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و مدیران عامل شرکت های وابسته به این گروه، برگزار شد.

این جلسات پیرو پیشنهادی که در نهمین همایش سراسری مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی در شهر ارومیه مطرح شد و به تصویب رسید، اولین دوشنبه هر ماه در ساختمان مرکزی شرکت، بر گزار می شود.

هدف از برگزاری این جلسات ماهانه تبادل اخبار، هم افزایی و همفکری مدیران در جهت بررسی و ارایه راه حل برای مشکلات جاری گروه در فضای کسب و کار و همچنین استفاده شرکت ها از ظرفیت و توانمندی باقی شرکت های گروه در تمامی زمینه ها، عنوان شده است.

سومین نشست هم اندیشی مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی نیز طبق برنامه اعلام شده در صبح روز دوشنبه ششم آذرماه برگزار خواهد شد.


تعداد بازدید : 3360
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...