Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: تدبير نيروگاه منتظر قائم براي مقابله با ريسك كم آبي - 1396/09/29

با هدف کاهش ریسک تولید نشدن برق، به دلیل بحران کمبود آب و همچنین تاکید مالکین و مدیران ارشد نیروگاه برق شهيد منتظر قائم مبنی بر شناسایی ریسک‌های مهم نیروگاه براي جلوگیری از بحران عدم تولید برق، طرح «شناسایی و جایگزینی سیستم خنک کن مناسب در واحدهای نیروگاه بخار، جهت کاهش یا حذف ریسک عدم تولید برق بدلیل بحران کمبود آب»، در دستور کار مديران اين نيروگاه قرار گرفت. شركت سرمايه گذاري خوارزمي (سهامي عام) مالكيت 100 درصد نيروگاه برق شهيد منتظر قائم را در اختيار دارد.

آب مورد نیاز نیروگاه برق شهيد منتظر قائم توسط چاه‌های عمیق حفر شده محوطه و محدوده نیروگاه، تامین می‌شود. این آب پس از استحصال و انتقال به تصفیه خانه و انجام مراحل بعدی فرآیند (پروسه تصفیه) مربوطه، آماده مصرف در چرخه تولید برق مي شود. در حال حاضر مصرف آب و مواد شیمیایی در برج‌های خنک کن نیروگاه بخار مجموعه نیروگاهي شهید منتظرقائم، بالاتر از میزان آب و مواد شیمیایی مصرفی در برج‌های خنک کن خشك در نیروگاه بخار مشابه است. از اين رو، به نظر می‌رسد، راه حل اساسی براي کاهش یا حذف اتلاف آب و مواد شیمیایی در برج های خنک کننده تر، تبدیل اين برج ها به برج خنک کن خشک است.

فعاليت‌های مطالعاتي و بررسی‌های اوليه كه در فاز صفر مطالعاتی كه با تشکیل کارگروهی آغاز شد و با بازدید به عمل آمده از نیروگاه طوس مشهد (از لحاظ توان نامی مشابه نیروگاه شهید منتظرقائم است ولی سیستم خنک کننده‌ آن از نوع ACC است)، وارد فاز امکان سنجی آن شد .

شناسایی شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ذیصلاح دارای توانمندی اجراي طرح مذكور، با توجه به تجربه‌های خوب موجود داخلی و بین المللی در این زمینه، انجام شد و پس از طرح نیاز با چند شرکت داخلی و خارجی، ۱۲ شرکت داخلی با ارسال رزومه، تجربه و شرح خدمات پیشنهادی، آمادگی خود را براي انجام امکان سنجی طرح اعلام كردند.

در راستای مدیریت هر چه بهتر طرح، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته راهبردی متشکل از معاونان تولید، مهندسی، برنامه ریزی و سیستم‌ها و مدیر امور بهره برداری شیمی نيروگاه منتظر قائم به همراه نماینده شرکت توسعه برق و انرژی سپهر از دوم بهمن ماه سال گذشته، تشکیل و فعاليت ها، آغاز شد. تشکیل كميته فني و تخصصي متشكل از 6 کارگروه تخصصی با هدف بهره گیری از تمام توان تخصصی کارشناسان نیروگاه براي بررسی‌های فنی و تخصصی دقیق، با حضور کارشناسان بهره بردای بخار، تعمیرات مکانیک، شیمی، دفتر فنی، کارشناس امور سیستم‌ها، امور بازرگانی و همچنین یک مشاور متخصص از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که تجارب خوبی در زمینه شبیه سازی فرایند نیروگاه با استفاده از نرم افزارهای مطرح رايج از جمله ترموفلو و.. دارد، بخش دیگری از اقدامات انجام شده در این رابطه بود که با بررسی شرح خدمات و سر فصل‌های ارسالی شرکت‌ها و همچنین انجام بررسی و تبادل نظرهای تخصصی و انجام اصلاحات لازم، شرح خدمات مشاوره امکان سنجی پس از تهیه و تائید کارگروه تخصصی، مورد تصویب کمیته راهبردی قرار گرفت.

در ادامه با دعوت از کارشناسان شرکت‌های مذکور جهت حضور در کارگروه تخصصی، ارزیابی فنی توانمندی‌ شرکت‌ ها آغاز شد كه پس از شناسایی شرکت‌ها و بررسی مدارک و مستندات ارائه شده از سوي شركت هاي مذكور و انجام مذاکرات دو حانبه کارشناسی، از مجموع ۱۰ شرکت داخلی متقاضي انجام پروژه، ۶ شرکت یا مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی از لحاظ توانمندی‌های فنی از سوی اعضای کارگروه تخصصی، دارای صلاحیت تشخیص داده شدند .

پس از تائید هیات مدیره نیروگاه و شرکت توسعه برق و انرژی سپهر، قرارداد مشاوره امکان سنجی، با شرکت برنده مناقصه يعني مركز توسان دانشگاه صنعتي شريف، منعقد شد كه در حال حاضر، عمليات فاز «امکان سنجی» طرح مذكور، در حال انجام است.

کارشناسان امور آب پيش بيني مي کنند، در آينده اي نه چندان دور تنش ها، درگيري هاي ملي، منطقه اي و بين المللي بر سر مسئله آب بيشتر خواهد شد و از آنجا که همگان به آب شيرين و پاک نياز دارند، دور از ذهن نخواهد بود که جنگ هاي آينده جهان بر سر منابع آب صورت گيرد. در ٥٠ سال گذشته ٣٧ مورد خشونت بين کشورها بر سر آب گزارش شده است که همه آنها به جز ٧ مورد مربوط به منطقه خاورميانه است. چنان که طبق اعلام مطالعات سازمان ملل متحد کمبود آب، بحراني حاد در سراسر خاورميانه به شمار مي رود. بحراني که تنها از طريق اعمال برنامه ريزي هاي کلان و واقع بينانه و مبتني بر تعاملات بين المللي و با استفاده از تمامي امکانات و ظرفيت ها قابل کنترل خواهد بود. تعداد بازدید : 2909
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...