Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: ورود «زیما» به سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های دانش بنیان - 1396/10/05

شرکت نفت، گاز و پتروشیمی زیما طی سه ماهه گذشته از 60 شرکت دانش بنیان معرفی شده، 15 طرح را بررسی و اولویت گذاری کرده است .

شرکت زیما، هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی  شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در راستای اهداف برنامه های راهبردی و مسئولیت اجتماعی خود برای تحقق اقتصاد دانش بنیان، از مهرماه 1396 بررسی و امکان سنجی سرمایه گذاری در شرکت های نوپا و دانش بنیان با ایده های محوری نوآورانه را در دستور کار خود قرار داده است. هدف اصلی از اجرای این طرح رصد و پايش فعاليت و رویدادهای نوآورانه برای ايجاد کسب و کار فناورانه جدید و توسعه شركت هاي نوپا و زايشي دانش بنيان در جهت ايجاد ارزش افزوده اقتصادي، بازدهي سرمايه گذاري و افزايش دارايي هاي شركت (دارایی های مشهود و نامشهود) بوده است .

در این رابطه، منصور راد، مدیرعامل شرکت نفت، گاز و پتروشیمی زیما گفت: ضمن تهیه دستورالعمل ارزيابي طرح هاي نوآورانه، فناورانه و شركت هاي دانش بنيان، با هدف اعلام تمایل شرکت زیما برای سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان با 40 مركز علمي و فناوري (دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارك های علم و فناوري، جشنواره های معتبر فناوری، نهادها و صندوق هاي متولي نوآوری و فناوري) تعامل  صورت گرفت .

راد افزود: در پی تقاضای ما از مراکز علمی، حدود 60 طرح و شرکت از سوی 17 مرکز علمی و فناوری به ما معرفی شد. سپس کاربرگ درخواست اطلاعات و اعلام آمادگی برای همکاری به تمامی شرکت های معرفی شده بمنظور ارزیابی ارسال شد که 15 کاربرگ ارزیابی تکمیل شده توسط صاحبان ایده و شرکت های دانش بنیان به زیما  ارایه  و مابقی کاربرگ ها در حال پیگیری هستند .

مدیرعامل شرکت نفت، گاز و پتروشیمی زیما اظهار کرد: سازمان لازم برای اجرا مستمر این فرایند و کارگروه دانش بنیان برای بررسی طرح ها در زیما تشکیل شده است . هم اکنون از میان 15 طرح دریافت شده، 4 طرح برای اولویت اول و 2 طرح در اولویت دوم انتخاب شدند. 9 طرح دیگر نیزدر حال حاضر جز اولویت های سرمایه گذاری و مشارکت نیستند .تعداد بازدید : 1917
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...