Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: بازار دارایی فکری چیست؟ - 1396/10/12

حسن قاسمی
مدیرعامل شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

بازار دارایی فکری فرابورس ایران، ساختاری قانونی و مطمئن برای عرضه و فروش دارایی های فکری در کشور است. در این بازار تبادل گواهینامه های ثبت اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری و... انجام می شود. دارایی های فکری در این بازار بعد از طی فرآیندی مشتمل بر ارزیابی فنی، تهیه طرح تجاری، ارزش گذاری یا قیمت گذاری، بازاریابی و با تایید کمیته عرضه بازار، آگهی شده و مورد معامله قرار می گیرد. علاقمندان و صاحبان فکر و ایده برای دریافت و مشاهده بروشورهای مربوط به سایت فرابورس ایران قسمت بازار دارایی فکری- راهنمای بازار دارایی فکری مراجعه کنند.

فروش 2 اختراع جدید در بازار دارایی فکری

* اختراع اول با عنوان «فرآیند تولید سوسیس و کالباس بدون نیتریت و بدون میکروارگانیسم از ماهی» به صورت «فروش قطعی» و به ارزش 700 میلیون تومان

*
اختراع دوم با عنوان«بدن خشک کن سقفی» به صورت «مجوز بهره برداری برای مدت معین» با ارزش 875 میلیون تومان توسط شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی در بازار فرابورس مورد معامله قرار گرفت.

در بازار دارایی فکری تا کنون معامله 6 اختراع و 2 طرح صنعتی به صورت فروش قطعی و مجوز حق بهره برداری انجام شده است که سهم کارگزاری خوارزمی 4 اختراع و یک طرح صنعتی است.

 -------------------------------------------------------

منبع: ماهنامه بورس امروز

مالکیت شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی متعلق به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) است.

 تعداد بازدید : 2517
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...