Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و هیات همراه از شرکت سینا دارو - 27 فروردین 98 - 1398/02/04

.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با هیات همراهشان در تاریخ 27 فروردین ماه 98 از شرکت سینا دارو بازدید به عمل آوردند 


تعداد بازدید : 1910
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...