Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: دکتر موسوی تاکید کرد: لزوم تعامل شرکت های گروه خوارزمی برای اطلاع رسانی و شفافیت - 1398/07/17

مدیر عامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی ضمن تاکید بر لزوم تامین منافع همه ذینفعان این شرکت، گفت: تعامل شرکت های گروه در بحث اطلاع رسانی و شفافیت لازمه دستیابی به این هدف بزرگ است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، دکتر سید رضا موسوی در نخستین نشست هم اندیشی روابط عمومی گروه سرمایه گذاری خوارزمی افزود: تبیین موضوعات و تشریح وضعیت شرکت های گروه تاثیر مستقیمی در رضایتمندی ذینفعان به خصوص سهامداران محترم دارد که این مهم به جد باید توسط همه شرکت های گروه خوارزمی مورد توجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از56  هزار نفر سهامدار حقیقی شرکت خوارزمی هستند، اظهار داشت: تعداد سهامداران حقیقی  شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بسیار وسیع و گسترده است، در چنین شرایطی لازم است روابط عمومی های شرکت های گروه ضمن تعامل و هم افزایی با یکدیگر از همه توان و ابزار در اختیار خود برای به اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته و شفافیت استفاده کنند.

دکتر موسوی گفت: در همین راستا کمیته ارتباطات در گروه سرمایه گذاری خوارزمی تشکیل شده و الگوهای ارتباطی به شکل دقیق و علمی در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: در این راستا معاونت شرکت ها و مجامع گروه سرمایه گذاری خوارزمی با همراهی واحد روابط عمومی شرکت، برنامه ریزی های لازم را برای تقویت تعامل با شرکت های گروه و در نهایت ذینفعان را در دستور کار دارند.

در این مراسم محمد تقي چراغي معاون شرکت ها  و مجامع گروه سرمایه گذاری خوارزمی نیز گفت: با توجه به طیف سهامداران شرکت، یقینا اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته در شرکت های گروه تاثیر مثبتی در وضعیت سهام شرکت در بازار بورس خواهد داشت.

وی ادامه داد: خوشبختانه تعامل لازم برای اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته در شرکت های گروه ایجاد شده است.

در این نشست که با حضور نمایندگان روابط عمومی شرکت های گروه خوارزمی برگزار شد، هر یک از مسئولان روابط عمومی شرکت ها به بیان دیدگاه ها و نظرات پرداختند.تعداد بازدید : 1729
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...