Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: دکتر موسوی اعلام کرد: ساختار جدید گروه خوارزمی، زمینه چابک سازی سازمان را فراهم می کند - 1398/09/20

مدیر عامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی گفت: با اصلاح ساختار، روحیه کار تیمی در شرکت تقویت خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، دکتر سیدرضا موسوی که در جمع مدیران این شرکت سخن می گفت، افزود: در ساختار جدید الگوهای چابک سازی و افزایش ضریب بهره وری مورد توجه قرار گرفته است.

وی در خصوص ویژگی های ساختار جدید گروه سرمایه گذاری خوارزمی اظهار داست: کاهش موازی کاری، کاهش هم­پوشانی، توجه به کارراهه های شغلی و جانشین پروری، کاهش خلاهای یکپارچه سازی مدیریت و ایجاد انسجام سازمانی از جمله مزیت هایی به شمار می رود که در ساختار جدید مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر عامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی، با تاکید بر تحولات صورت گرفته در ساختار عملیاتی این شرکت، به تغییرات انجام شده در واحد امور سهام گروه سرمایه گذاری خوارزمی اشاره کرد و اظهار داشت: حوزه امور سهام و نماد پاسخگویی و احترام به کرامت سهامداران و شفافیت امور است، از این رو حضور نیروهای توانمند با قدرت تحلیل در این بخش اهمیت ویژه ای دارد که در این موضوع در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، امور سهام باید در همکاری تنگاتنگ با واحد روابط عمومی و با بهره گیری از تکنیک ها و نگاه ارتباطی، در مسیر تحکیم روابط با سهامداران و تقویت اعتماد آنها نسبت به گروه بیش از پیش تلاش کند.

دکتر موسوی تاکید کرد: بازنگری در ساختار ستاد گروه خوارزمی مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفته و اجرای آن در راستای اصول حاکمیت شرکتی آغاز شده و انتظار می رود طی ماه های آتی، شاهد تحول و تحرک و کارآمدی بیشتری در همه لایه های گروه سرمایه گذاری خوارزمی اعم از در ستاد و شرکت های زیر مجموعه باشیم.

در این نشست که با حضور معاونان و مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی برگزار شد، دکتر جواد فرشباف ماهریان رییس هیات مدیره این شرکت نیز طی سخنانی در خصوص اصلاح ساختار گروه سرمایه گذاری خوارزمی گفت: در ساختار جدید زمینه تسریع در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گرفته، ضمن اینکه خلاءهای چارت قبلی نیز برطرف شده است.

وی با اشاره به لزوم برنامه محوری، افزود: انتظار می رود با تدوین برنامه دوساله شرکت به عنوان نقشه راه، شاهد تحولی چشمگیر در گروه سرمایه گذاری خوارزمی و شرکت های زیر مجموعه آن باشیم.
تعداد بازدید : 1884
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...