Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: در نشست هم اندیشی مدیران گروه تشریح شد: اهم اهداف برنامه دو ساله گروه سرمایه گذاری خوارزمی - 1398/12/10

مدیر عامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی از برنامه ریزی به منظور تدوین برنامه عملیاتی دوساله این شرکت خبر داد و گفت: این برنامه از ابتدای تیر ماه 99 همزمان با آغاز سال مالی جدید شرکت سرمایه گذاری خوارزمی اجرا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری خوارزمی، دکتر سید رضا موسوی در جمع مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی، افزود: حاکمیت شرکتی مدلی جامع از اداره شرکت ها ارایه می کند و برنامه محوری یکی از بنیان های حاکمیت شرکتی است.

وی اظهار داشت: با تغییر مدیریت شرکت در اوایل سال 98، توجه به برنامه در دستور کار قرار گرفت و در این راستا برنامه کوتاه مدت سال 98 گروه سرمایه گذاری  خوارزمی و شرکت های تابعه در 16 محور تدوین و با تایید هیات مدیره اجرایی شد که  این برنامه اثرات مثبت بسیاری در عملکرد شرکت های گروه داشته است.

دکتر موسوی با اشاره به اینکه در این برنامه مباحث جاری مورد توجه قرار گرفته بود، گفت: اصلاح ساختار شرکت، فرآیندها و دستور العمل ها، مدیریت تسهیلات، اصلاح پرتفوی و ارتقای نظام راهبری در شرکت های گروه از جمله مواردی بود که در برنامه شش ماهه مورد توجه قرار گرفت و امروز بخش عمده ای از این موارد در شرکت اجرا شده است.

مدیر عامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی  در ادامه در خصوص برنامه استراتژیک دو ساله این شرکت گفت: برای تدوین برنامه مدون و دقیق کارگروه ویژه ای با حضور مدیران ارشد شرکت و تیم علمی تشکیل شده است.

وی توجه به تغییرات محیطی و دقت در تشخیص شرایط را از پیش نیازهای تدوین برنامه گروه خوارزمی توصیف کرد و گفت: این برنامه مسیر حرکتی گروه سرمایه گذاری خوارزمی و شرکت های فرعی را با کمترین آسیب و روزمرگی مشخص خواهد کرد.

دکتر موسوی تاکید کرد: با درک اهمیت این موضوع کارگروه خبره ای برای تدوین برنامه دوساله گروه و نظارت بر امور راهبری به عنوان یکی از کمیته های تخصصی به ریاست رییس محترم هیات مدیره شرکت تشکیل شد و تلاش می شود که اهداف در این برنامه دست یافتنی و قابلیت تحقق داشته باشند.

دکتر جواد فرشباف ماهریان رییس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری خوارزمی نیز در این نشست گفت: حرکت با برنامه عملیاتی، موثرتر، قابل ارزیابی و کارشناسانه خواهد بود و زمینه موفقیت را به رغم همه محدودیت ها فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه اهداف لحاظ شده در برنامه عملیاتی باید قابل تحقق باشد، گفت: بعضا شاهدیم که در ایده آل گرایی در تدوین برنامه ها مورد توجه قرار می گیرد که همین موضوع آثار منفی بسیاری به همراه دارد، در حالی که برنامه استراتژیک و عملیاتی باید قابل تحقق باشد.

رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی گفت: در تدوین برنامه گروه سرمایه گذاری خوارزمی شعار«ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها» مورد توجه قرار گرفته  و سهامداران به عنوان ذینفعان اصلی شرکت باید اثرات برنامه محوری در گروه خوارزمی را به صورت ملموس حس کنند.

در این مراسم مهندس سیاوش محمدی معاون سرمایه گذاری و توسعه و تقی چراغی معاون شرکت ها و مجامع گروه سرمایه گذاری خوارزمی نیز جزییاتی در خصوص تدوین برنامه 2 ساله این شرکت بیان کردند، ضمن اینکه  دکتر یعقوب رشنوادی و دکتر صمد بارانی به عنوان مجریان و مشاورین این پروژه نیز الزامات مورد نیاز در تدوین این برنامه را تشریح کردند.

در این نشست مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی گروه سرمایه گذاری خوارزمی موضوعات مختلفی از جمله توجه به نظام ارزیابی، اهمیت هم افزایی و نقش آن در بازده شرکت های گروه، توجه به محدودیت های محیطی در تدوین برنامه ها و توجه به الگوهای برنامه چشم انداز را مورد توجه قرار دادند.

تعداد بازدید : 2408
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...