Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: معاون امور مجامع و شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی تاکید کرد؛ در مسیر برنامه محوری - 1399/02/02

معاونت امور مجامع و شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی یکی از سه معاونت فعال این مجموعه است که این روزها از سوی محمد تقی چراغی اداره می شود. معاون امور مجامع و شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی دارای مدرک کارشناسی ارشد است که پس از تجربه مدیریت در شرکت های مختلف به این سمت در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی منصوب شده است. او در سال 69 مدرک کارشناسی حسابداری خود را از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد خود را نیز در سال 85 در رشته MBA اخذ کرده است. وی فعالیت خود را از سازمان حسابرسی آغاز کرد و پس از دریافت رتبه حسابرسی ارشد ریاست حسابداری شرکت ساپکو متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو را بر عهده گرفت و سپس به عضویت هیئت مدیره در شرکت های زیر مجموعه این واحد صنعتی درآمد. فعالیت در گروه خودروسازی ایران خودرو بخشی از رزومه کاری او را تشکیل می دهد. از سال 82 به پیشنهاد گروه خودروسازی سایپا به عنوان قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و مدیر عامل در شرکت های زیر مجموعه این شرکت وارد شد و 13 سال در این گروه فعالیت کرد و پس از آن به مدت حدود سه سال مدیرعامل کارگزاری بیمه بانک رفاه بود. سپس به صنعت خودرو بازگشت و در سمت قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت زامیاد کار خود را ادامه داد تا این که به دعوت مدیر عامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان معاون مجامع و شرکت ها وارد این مجموعه شد تا از تجارب او در شرکت سرمایه گذاری استفاده بود. اکنون چراغی را با عنوان معاونت مجامع و شرکت های شرکت سرمایه گذاری خوارزمی می شناسیم. او از خرداد ماه 98 با هدف پویایی بیشتر شرکت سرمایه گذاری خوارزمی وارد این مجموعه شده است. طی سال 1388 و با تغییر مدیریت شرکت هر یک از معاونت های سرمایه گذاری خوارزمی با مشورت با مدیر عامل و هیئت مدیره و شورای معاونین تجدید ساختار پیدا کرده و در این سازمان دهی جدید معاونت مجامع و شرکت ها که قبلا با چند کارشناس فعالیت می کرد، به منظور اداره امور شرکت ها و مجامع به دو بخش «مدیریت مجامع و شرکت ها» و «مدیریت ارزیابی عملکرد توسعه یافت.

1-    اهم فعالیت های معاونت مچامع و شرکت ها در سال 1398

۱-۱- برگزاری مجامع عمومی عادی صاحبان سهام برای 15شرکت زیرمجموعه در سال ۹۸ مجامع عمومی عادی سالانه 15شرکت فعال گروه سرمایه گذاری خوارزمی با هدف نظارت بر تهیه و تدوین صورتهای مالی، اخذ و کنترل گزارش فعالیتهای هیئت مدیره، اخذ گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی و تشکیل جلسات پیگیری اجرای تکالیف مجامع سال های قبل، برگزار گردید. در این راستا به منظور رعایت سیاست های سرمایه گذاری خوارزمی و تبیین منافع سهامداران، تمامی مجامع شرکت ها با حضور تمامی معاونین شرکت برگزار و وظیفه مدیران طی صورتجلسات تکالیف مجمع به آنان ابلاغ شده است.

۱-۲- بررسی عملکرد میان دوره ای یکی از اقدامات این معاونت که با اخذ گزارش های عملکرد دوره‌های شرکت‌ها و اظهار نظر حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت ها انجام شده، بررسی عملکرد شش ماهه شرکتها و مقایسه آن با بودجه مصوب سال قبل است که تاکنون به جز شرکت برق و انرژی سپهر، مجامع بررسی عملکرد شش ماهه 14شرکت برگزار و تکالیف شرکت ها برای آنها تبيين شده است.

۱-۳ تدوین برنامه و بودجه سال ۱۳۹۹ بر اساس سیاست های گروه خوارزمی در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸ سیاست های سال آینده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به هر یک از شرکت های زیر مجموعه به صورت اختصاصی ابلاغ شد تا شرکتها بودجه های سال ۹۹ خود را بر اساس آن 
تنظیم و به معاونت ارسال کنند. با اخذ بودجه های پیشنهادی و بررسی و اظهار نظر کارشناسان و مدیران ذی ربط، اقدام به برگزاری جلسات بررسی بودجه شده و تعديلات اعلام گردیده یا در حال بررسی و اعلام است. پس از نهایی شدن بودجه و تصویب آن، بودجه نهایی برای اطلاع و اجرا به مدیران شرکت ها و مدیریت گروه خوارزمی ابلاغ می شود.

4-1بررسی بندهای گزارش حسابرسی و بازرسان قانونی و تکالیف مجمع سالانه شرکتها جلسات اختصاصی برای بررسی عملکرد شرکتها در اجرای تکالیف مجمع عمومی در اواخر سال انجام شده است تا در صورتی که موردی از نظر دور مانده باشد، در خصوص رفع آن اهتمام و بندهای گزارش حسابرس تعدیل یا حذف شوند.

 5-1 بررسی صورت جلسات کمیته حسابرسی شرکت‌ها

2-     اهم دستاوردهای گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی از فعالیت معاونت مجامع و شرکت‌ها:

2-1 کنترل هزینه های شرکتها، خصوصا کاهش هزینه های مالی آنها با همکاری معاونت محترم مالی و توسعه منابع و نظارت عالیه مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از جمله شرکتهای توسعه ساختمان، توسعه مدیریت، نیرو پارسه و تجارت گستران.

2-2همکاری در تضمین تسهیلات و اعطای ضمانت نامه های مورد نیاز گروه جهت تسهیل در اجرای فرایندهای برای شرکت های شرکتها.

2-3 ارانه ارزیابی عملکرد شرکتها و اعضای هیئت مدیره آنها به منظور تجدید نظر در ترکیب مدیران، به طوری که طی سال ۱۳۹۸ تمام با برخی از مدیران شرکت های تجارت گستران، نیرو پارسه، توسعه مدیریت، صدر جهان و کارند صدر جهان، سینا دارو و گروه الگوریتم تغییر یافتند

2-4تشکیل کمیته پایش پروژه برای برخی شرکتها از جمله سینا دارو و صدر جهان، در جهت پیگیری روند مناسب اجرای پروژه ها، زمان بندی و کنترل هزینه پروژه ها.

2-5تکمیل و در صورت لزوم تغییر اعضای کمیته های حسابرسی شرکتهای گروه.

3-    برنامه های سال 99

3-1 بررسی عملکرد و پیشبرد اهداف و بودجه مصوب شرکت ها به صورت سه ماهه و تلاش در جهت ایجاد بودجه

3-2 ارزیابی عملکرد مدیران شرکت ها

3-3 همکاری با مدیریت حسابرسی داخلی در ارزیابی عملکرد مدیران حسابرسی داخلی و کمیته های حسابرسی

3-4 تلاش پیگیر در جهت شناسایی تمامی فرایندهای شرکت ها و تهیه دستورالعمل های لازم برای هر کدام و نظام مند شدن آن ها

3-5 ایجاد هم افزایی و هم سویی استراتژیک بین شرکتها با اهداف شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

3-6 ایجاد شفافیت اطلاعاتی در شرکت های گروه و انتقال سریع اطلاعات بین شرکتها و خوارزمی

3-7 رفع یا کاهش نقاط ضعف کنترل ها در شرکتها از طریق فعال تر شدن کمیته های حسابرسی و کنترل مداوم نحوه رفع نقاط ضعف اشاره شده در گزارش های نامه مدیریت شرکتها.

3-8 بررسی و انطباق نمودار سازمانی شرکت ها با موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه شرکت ها و بودجه سالانه شرکت ها و انجام اصلاحات احتمالی.

3-9 ارزیابی مؤسسات حسابرسی شرکتها.

3-10  بررسی مقیاس شرکت ها بر اساس حجم فعالیتها

3-11 تهیه داشبورد عملیاتی فراخور هر یک از شرکت‌های گروه

ما اعضای یک خانواده هستیم

معاون مجامع و شرکت ها گروه خوارزمی می گوید، ما در گروه سرمایه گذاری خوارزمی همه اعضای یک خانواده هستیم و همه برای یک هدف تلاش می کنیم. هدف ما «به حداکثر رساندن ثروت سهام‌داران و افزایش بهره وری گروه خوارزمی» است. عنوان هایی هم که در شرکت تعریف شده، برای تقسیم کار و انسجام فعالیت هاست. شایان ذکر است که بخش زیادی از انرژی معاونان و مدیران و حتی مدیر عامل و هیئت مدیره محترم شرکت برای اداره امور شرکتها متمرکز است و در همین جا از زحمات تمامی این عزیزان تشکر می کنم و مطمئن هستم اگر زحمات این عزیزان نباشد، امکان رسیدن به اهداف میسر نمی شود.

عملیاتی در شرکت ها به نحوی که نحوه اجرا و تعديلات احتمالی و مورد نیاز بودجه، همه ماهه در شرکتها پایش شده و سه ماهه گزارش و کنترل شود.


منبع: فصلنامه وخارزم (نشریه داخلی خانوادۀ بزرگ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی)- بهار 1399تعداد بازدید : 3453
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...