Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: آغاز پرداخت سود سهام صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان ها توسط شرکت سرمایه گذاری خوارزمی - 1399/02/22

همزمان با پرداخت سود  سهام سهامداران حقیقی مربوط به سال مالی منتهی به 31 خرداد 1398 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، پرداخت سود سهام متعلق به  صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان ها نیز توسط این شرکت آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، سود سهام سال مالی منتهی به 31 خرداد ۱۳۹۸ «وخارزم»، صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان ها روز سه شنبه 23 اردیبشهت ماه جاری به شماره حساب های اعلامی آنها، واریز خواهد شد.
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از روز 17 اردیبهشت ماه و 2 ماه زودتر از موعد قانونی پرداخت سود به سهامداران حقیقی را آغاز کرده، ضمن اینکه سود سهامداران حقوقی وخارزم نیز از تاریخ 28 اردیبهشت ماه لغایت 10 خرداد ماه سال جاری به شماره حساب بانکی اعلام شده آنها، واریز خواهد شد.


تعداد بازدید : 3048
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...