Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: دعوت از سهامداران «وخارزم» برای شرکت در نظرسنجی - 1399/05/26

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به منظور آگاهی از میزان رضایتمندی سهامداران این شرکت از خدمات ارایه شده به ایشان، نظرسنجی برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، کسب رضایت ذینفعان شرکت مخصوصا سهامداران از اولویت های اصلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شمار می رود که در این راستا تاکنون اقدامات موثری از جمله پرداخت پیش از موعد سود سهام، شفافیت مالی، ارایه به موقع گزارش های فصلی و .... انجام شده است.

در این راستا و به منظور آگاهی از نظرات سهامداران «وخارزم»، با توجه به اینکه دامنه سهامداران حقیقی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بسیار گسترده است، نسبت به طراحی فرم نظرسنجی از این عزیزان اقدام کرده است که مشارکت سهامداران در این نظرسنجی زمینه ساز ارتقای سطح خدمات شرکت خواهد بود.

لذا از سهامداران محترم دعوت می شود با مراجعه به آدرس اینترنتی http://survey.kharazmi.ir/ و شرکت در نظرسنجی ما را در ارایه هرچه بهتر خدمات یاری فرمایند.تعداد بازدید : 1546
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...