Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی - 1399/07/30

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با حضور اکثریت سهامداران و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار و صورت­ های مالی این شرکت به تصویب رسید.
تعداد بازدید : 2046
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...