Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: رشد کم سابقه عملکرد «وخارزم» در چهارماهه نخست سال مالی جدید - 1399/08/24


 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهش بیش از 14 درصد در مهر ماه متاثر از ریسک های سیستماتیک همراه بود و در همین دوره ارزش بازار پرتفوی بورسی سرمایه گذاری خوارزمی روند کاهشی به خود گرفت. ارزش بازار پرتفوی بورسی این شرکت در پایان شهریور ماه 98448 میلیارد ریال بود که در پایان مهرماه به رقم 85831 میلیارد ریال رسید. 
با توجه به بهای تمام شده پرتفوی بورسی این شرکت در پایان مهرماه به میزان 11348میلیارد ریال مازاد ارزشی بالغ بر  74483 میلیارد ریال قابل برآورد است. 
عمده سرمایه گذاری این شرکت در صنعت بانک ها و موسسات مالی، شرکت های هلدینگ، رایانه، محصولات شیمیایی، محصولات دارویی، فرآورده های نفتی و استخراج کانه های فلزی متنوع شده است. 

روند عملکرد ماهانه وخارزم
این شرکت در مهرماه سهام شرکت های گروه بهمن، تجارت الکترونیک پارسیان، البرز دارو، واحدهای سرمایه گذاری صندوق بادرآمد ثابت، دارا الگوریتم و .. را به ارزش 509 میلیارد ریال فروخت و از این محل مبلغ 246میلیارد ریال سود کسب کرد. همچنین تا پایان مهرماه  مبلغ 5/16 میلیارد ریال درآمد حاصل از سود سهام از مجامع برگزار شده کسب کرده است. 
 این شرکت در ماه قبل 668 میلیارد ریال در بورس خرید کرد که عمده آن صندوق های قابل معامله در بورس بودند. در مردادماه بخشی از سهام چادر ملو، دارویی کاسپین تامین، ملی مس، فولاد ارفع و واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمدهای ثابت دارا الگوریتم در چارچوب برنامه بازآرایی پرتفوی خود به پرتفوی بورسی افزود. 
 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  در 12 ماهه 
 این شرکت در گزارش 12 ماهه منتهی به پایان خرداد 99 مبلغ 456ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که رشد 311 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. وخارزم در سال مالی 99 مبلغ 6716 میلیارد ریال درآمد عملیاتی کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 179 درصد رشد داشته است. عمده این رشد ناشی از فروش سرمایه گذاری ها بوده است. 
سود عملیاتی شرکت نیز مبلغ 6520میلیارد ریال حاصل شده که نسبت به مدت مشابه 190 درصد رشد داشته است. کاهش 9درصدی هزینه مالی نیز اتفاق مثبتی برای شرکت تلقی می شود. 
سود خالص وخارزم در پایان دوره مبلغ 5706 میلیارد ریال محقق شده که 312درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. 

مقایسه اقلام مهم صورت های مالی
حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص در این شرکت در سال مالی 1399 نسبت به مدت مشابه رشد داشته که بیانگر ارتقای شاخص های ارزیابی عملکرد می باشد.
مجمع شرکت برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 99 در تاریخ 99/7/29 با رعایت همه مسایل مرتبط با بیماری کووید 19 برگزار شد و پرداخت مبلغ 50 ریال به عنوان سود نقدی هر سهم به تصویب سهامداران رسید.

بررسی صورت های مالی سه ماه نخست سال مالی 1400
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دوره سه ماه نخست سال مالی منتهی به پایان خرداد 1400 مبلغ 887ریال سود برای هر سهم محقق کرده که تقریبا دو برابر سود سال مالی 99است. 
این شرکت در سه ماه نخست سال مالی 11274میلیارد ریال درآمد عملیاتی داشته که نسبت به کل سال مالی 99حدود 68 درصد بیشتر است و نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته 774درصد رشد نشان می دهد. عمده دلیل رشد درآمد های عملیاتی متاثر از فروش سرمایه گذاری ها است. 
حاشیه سود عملیاتی شرکت در دوره سه ماهه تابستان 99درصد بوده است.  کنترل هزینه مالی و کاهش 9درصدی آن نسبت به مدت مشابه سبب شده تا سود خالص 11081میلیارد ریال حاصل شود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 برابر بیشتر است. 
حاشیه سود خالص شرکت نیز 98درصد شده و به بیشترین مقدار خود رسیده است. 

 مقایسه فصلی سودآوری وخارزم 

همانطور که مشاهده می شود وخارزم در گزارش سه ماه نخست سال مالی منتهی به پایان خردادماه 1400، رشد کم سابقه ای در سودآوری داشته که عمده آن ناشی از فروش سرمایه گذاری ها بوده است و از طرف دیگر با کنترل هزینه ها توانسته حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص را افزایش دهد. 


منبع: هفته نامه اطلاعات بورس
تعداد بازدید : 1769
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...