Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: سرپرست معاونت سرمایه گذاری و توسعه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی معرفی شد - 1399/11/07

طی مراسمی با حضور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، سرپرست معاونت سرمایه گذاری و توسعه این شرکت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، در این مراسم که در جمع معاونان این شرکت برگزار شد، دکتر «وحید زندیه» به عنوان سرپرست معاونت سرمایه گذاری و توسعه این شرکت معرفی شد.

دکتر زندیه پیش از این به عنوان مدیر گروه سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مشغول به فعالیت بوده که با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت سرمایه گذاری و توسعه این شرکت منصوب شد.

پیش از این مهندس سیاوش محمدی رودباری به عنوان معاون سرمایه گذاری و توسعه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مشغول به فعالیت بود که براساس حکم دکتر موسوی مدیرعامل این شرکت به عنوان مشاور در امور مدیریت و کنترل پروژه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی معرفی شد.تعداد بازدید : 1912
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...