Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، اعضای شرکت سرمایه گذاری خورازمی خون اهدا کردند - 1399/12/16در آستانه سال نو و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، اعضای خانواده سرمایه گذاری خوارزمی خون اهدا کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، با مساعدت سازمان انتقال خون و پیگیری های مدیریت اداری و پشتیبانی این شرکت، گروه دریافت خون این سازمان روز شنبه 16 اسفند ماه با حضور در ساختمان مرکزی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نسبت به دریافت خون از کارکنان این شرکت اقدام کردند.
در این حرکت انسان دوستانه مدیران و همکاران شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مشارکت داشتند.

تعداد بازدید : 1290
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...