Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: رشد 222 درصدی درآمدهای عملیاتی «وخارزم» در شش ماه - 1399/12/18

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در شش ماه نخست سال مالی منتهی به 31 خرداد 1400 عملکرد مطلوبی از خود بر جای گذاشت و در همه شاخص ها رشد داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی«وخارزم» در شش ماهه منتهی به 30 آذر 1399، موفق به تحقق درآمدهای عملیاتی به میزان 6/29 هزار میلیارد ریال شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 222 درصد  (بالغ‌بر 20 هزار میلیارد ریال) افزایش‌نشان می دهد.

از دلایل اصلی این افزایش می‌توان به شناسایی سود حاصل از واگذاری برخی از سهام موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های گروه، در قالب توافق‌نامه امهال، اشاره کرد. همچنین بخشی از سود شناسایی شده در راستای بازآرایی پرتفوی بورسی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی است که برای دستیابی به اهداف عملیاتی مدیریت پرتفوی صورت پذیرفته است.

سود عملیاتی گروه خوارزمی نیز در عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه امسال  از مرز 26 هزار میلیارد ریال گذشت که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 6/5 برابر شده که معادل حدود 22 هزار میلیارد ریال افزایش در سود عملیاتی گروه خوارزمی است.

دارایی‌های گروه خوارزمی نیز در پایان آذرماه 1399 به 81 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به 31 خرداد 1399 حدود 29 درصد (بالغ‌بر 18 هزار میلیارد ریال) افزایش‌یافته است. از سوی دیگر بدهی‌های جاری گروه در پایان آذرماه 1399 به رقمی بالغ‌بر 5/17 هزار میلیارد ریال رسیده است که حدود 36 درصد (به میزان 8/9 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان خردادماه 1399 کاهش‌یافته است، بخش عمده این کاهش به‌موجب تحقق توافق‌نامه امهال با بانک صادرات ایران محقق شد.

لازم به ذکر است شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی نیز در عملکرد 6 ماهه ابتدای سال مالی 1400 خود حدود مبلغ 8/15 هزار میلیارد ریال درآمد عملیاتی محقق نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 647 درصد افزایش نشان می‌دهد.
تعداد بازدید : 2001
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...