Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: دعوت از سهامداران محترم «وخارزم» برای ثبت اطلاعات هویتی - 1400/01/05

دعوت از سهامداران محترم «وخارزم» برای ثبت اطلاعات هویتی

با توجه به اهمیت مشارکت سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در افزایش سرمایه  این شرکت، به منظور استفاده از فرصت افزایش سرمایه از سهامداران دعوت می شود ضمن مراجعه به سایت این شرکت نسبت به ثبت نام و درج اطلاعات هویتی خود اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، برای این مهم و اهمیت حفظ میزان سهام و برخورداری سهامداران از سهام جایزه و حفظ میزان سهام، شرایط برخورداری از حق تقدم های افزایش سرمایه توسط این شرکت برای تعلق حق تقدم همراه با سهام جایزه و ... تسهیل شده است.

لذا از سهامداران محترم دعوت می شود با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت سرمایه گذاری  خوارزمی به آدرس www.kharazmi.ir  بخش پرتال سهامداران، ضمن ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور، اطلاعات هویتی خود از جمله نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس، کد پستی، شماره تلفن همراه و ثابت وارد کنند.

فایلpdf  آموزش ثبت نام و تکمیل اطلاعات سهامداران

 تعداد بازدید : 11837
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...