Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: به منظور ارایه خدمات مطلوب تر به سهامداران پرتال سهامداران خوارزمی به روزرسانی می شود - 1400/01/25


با توجه به افزایش مراجعه به پرتال سهامداران این شرکت در طی روزهای اخیر برای مشارکت در افزایش سرمایه، پرتال سهامداران شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به روز رسانی می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، به همین منظور ممکن است از روز چهارشنبه مورخ 25 فروردین 1400 لغایت شنبه 28 فروردین 1400 دسترسی به این پرتال با اختلال همراه باشد.
سهامداران محترم در طی این مدت برای دریافت برگ حق تقدم و واریز وجه می توانند به یکی از شعب بانک صادارت ایران در سراسر کشور مراجعه نمایند.
ارایه برگ حق تقدم و امکان واریز وجه افزایش سرمایه از صبح روز شنبه به روال قبل خواهد بود.
لازم به ذکر است مهلت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی تا 26 اردیبهشت 1400 خواهد بود.


تعداد بازدید : 1654
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...