Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: آغاز پرداخت سود سهام «وخارزم» در شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور - 1400/03/29

پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399 «وخارزم» در شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، علیرغم در جریان بودن فرآیند افزایش سرمایه شرکت، با برنامه ریزی انجام گرفته، پرداخت سود آندسته از سهامداران حقیقی که در افزایش سرمایه مشارکت نکرده اند یا در صورت مشارکت، میزان مطالباتشان بیش از مبلغ قابل واریز بوده، از صبح روز شنبه 29 خرداد 1400 آغاز شده و بر این اساس سهامداران محترم می توانند ضمن همراه داشتن کارت ملی، با مراجعه به  شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام کنند.

همچنین سهامدارانی حقوقی و صندوق ها و سبدگردان ها که در افزایش سرمایه مشارکت نکرده یا میزان مطالباتشان بیشتر از مبلغ قابل واریز بوده باشد نیز در صورتی که شماره شبای حساب خود را اعلام نمایند، تا پایان ساعت اداری روز شنبه 29 خرداد 1400 سود سهام به حسابشان واریز خواهد شد.تعداد بازدید : 10677
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...