Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: گفت‌وگو با دکتر مرضيه بيات، معاون سرمايه‌گذاری و توسعه شرکت سرمايه‌گذاری خوارزمی - 1400/05/12

رصد فرصتهای جديد سرمايه­ گذاری با سود پايدار

در روزهاي پايانی اسفند 99، طی مراسمی با حضور مديرعامل و مديران ارشد شرکت سرمايهگذاری خوارزمی، سکاندار جديد معاونت سرمايهگذاری و توسعه اين شرکت معرفی شد. مرضيه بيات، معاون سرمايهگذاری و توسعه گروه سرمايهگذاری خوارزمی، فارغالتحصيل دکترای تخصصی مديريت مالی است و پيش از اين در سمت ­های مختلفی از جمله مدير سرمايهگذاری و ارزيابی ريسک صندوق ذخيره فرهنگيان، مديرعامل شرکت مشاور سرمايهگذاری هدف حافظ، عضو هيأت مديره موظف و معاونت سرمايهگذاری کارگزاری بانک کارآفرين مشغول به فعاليت بوده است. عضويت در هيئت علمی دانشگاه از ديگر سوابق ايشان محسوب میشود. در ادامه با ايشان به گفتوگو نشستهايم تا برنامههايشان را برای ماههای پيش رو جويا شويم.

معاونت سرمايهگذاری و توسعه را با چه اولويتهای کاری تحويل گرفتيد و در مدت کوتاهی که از حضورتان در مجموعه خوارزمی میگذرد، چه فعاليتهايی را ساماندهی کردهايد؟

اولويت‌های کاری ما در معاونت سرمايه‌گذاری و توسعه شامل اين موارد بوده است: بازآرايی پرتفوی در راستاي برنامه دو ساله و هم‌چنين تحقق بودجه سال مالي 1400، نظارت بر بازارگردانی نماد وخارزم، دسينا و سرمد، بررسی افزايش سرمايه شرکت­های گروه، افزايش سرمايه شرکت سرمايه‌گذاری خوارزمی و تماس با سهام‌داران حقوقی در جهت مشارکت در افزايش سرمايه و انجام اقدامات اوليه در خصوص انتشار اوراق اجاره سهام. در اين مدت مشغول سامان‌دهی و برنامه‌ريزی در خصوص انجام فرايند بازارگردانی در نمادهای وخارزم، دسينا و سرمد بوده‌ايم.

در حال حاضر چه طرحهاي توسعهاي در شرکتهاي زيرمجموعه تعريف شده و در حال اجراست؟

از جمله پروژه‌های فعال در گروه مي‌توان به پروژه نوسازي خطوط توليد شرکت لابراتوارهای سينادارو اشاره کرد که از سال 94 شروع شده و تا پايان سال 1399 حدود 95 درصد پيشرفت فيزيکی داشته است و پيش‌بينی می­ شود پروژه مذکور تا پايان سال 1400 به بهره‌برداری برسد.

توسعه در دست اجرا چيست و چه روشي در اين زمينه دنبال خواهد شد؟

در معاونت سرمايه‌گذاری و توسعه، به منظور بهره‌گيری از تمامی پتانسيل‌ها، فرصت‌های سرمايه‌گذاری از درگاه­های درون و برون سازمانی به طور مستمر مورد رصد و ارزيابی قرار می گيرد. هم‌چنين برای حصول اطمينان از کفايت بررسی و تناسب طرح‌های سرمايه‌گذاری ارائه‌شده با اهداف راهبردی و انتخاب طرح‌های سرمايه‌گذاری بهينه و متناسب با بازده مورد انتظار صاحبان سهام شرکت سرمايه‌گذاری خوارزمی، «آيين‌نامه ارزيابی طرح‌های سرمايه‌گذاری» در حال تهيه و در مراحل پايانی است. آيين‌نامه مذکور موجب يک‌پارچه‌سازی فرآيند بررسی اقتصادی تمامی طرح‌ها و فرصت‌های سرمايه‌گذاری مجموعه می گردد و پس از تصويب هيئت مديره محترم، به شرکت‌های زيرمجموعه نيز ابلاغ خواهد شد. معيارهای اصلی گروه در اين خصوص، توجيه‌پذيری اقتصادی متناسب با نرخ بازده مورد انتظار و ارزيابي‌های فنی و اقتصادی در کميته‌های تخصصی ريسک و سرمايه‌گذاری است و هدف از انجام اين فرايند تصميم‌سازی بهينه برای مديران ارشد گروه است. از جمله شاخص‌های کليدی مورد بررسی در اين حوزه نرخ بازده داخلی طرح و سهام‌داران، دوره بازگشت سرمايه، ارزش فعلی جريانات نقد آتی و تحليل حساسيت متغيرهای اساسی طرح است.

با توجه به امکان تحولات پيش رو، بهويژه از منظر کاهش يا محدوديت دامنه تحريمهاي همهجانبه، ورود به کدام حوزهها ميتواند براي مجموعه خوارزمي سودآورتر باشد و براي سهامداران ارزشآفريني بيشتري در پي داشته باشد؟

هرچند کاهش تحريم‌ها و آزادسازی منابع بلوکه‌شده کشور می تواند موجب کاهش نرخ دلار شود، ولی با توجه به کسری بودجه احتمالي سال 1400، افزايش ادامه‌دار نقدينگی در کشور و وجود تقاضای انباشته در جهت واردات کالاها، بعيد به نظر مي‌رسد قيمت دلار تحت تأثير اين موضوع،  افت چنداني را تجربه کند. ضمن اين‌که احياي برجام از دو جنبه بر اقتصاد ايران و شرکت‌ها اثر مثبت خواهد گذاشت؛ نخست کاهش ريسک اعتباری و بين‌المللی است که می تواند بر اقتصاد ايران و به تبع شرکت‌های صادرکننده اثر مثبت بگذارد. نکته دوم در خصوص شرکت‌هايی است که عمده فروش آنها صادراتی است و در دوره تحريم‌ها مجبور به صادرات با تخفيف‌های بالا شده‌اند که در صورت احيای برجام تخفيف‌ها حذف و هزينه حمل محصولات اين شرکت‌ها نيز کاهش خواهد يافت. هم‌چنين بانک‌ها نيز پس از حل مشکل نقل‌ و ‌انتقالات بين‌المللی، تغييرات مثبتی را در پيش خواهند داشت. در مجموع، افزايش بازدهی با تأکيد بر سهام بنيادی، شرکت‌های صادرات‌محور و شرکت‌هايی که برای توليدات آن‌ها در داخل ايران مزيت نسبی وجود دارد، مدنظر قرار می گيرد.

جايگاه وخارزم را در قياس با ساير هلدينگهاي داخلي چطور ارزيابي ميکنيد و به نظرتان اين مجموعه تا چه اندازه توانسته در پاسخگويي و مديريت انتظارات سهامداران طي فراز و فرودهاي اخير بازار سرمايه موفق عمل کند؟

شرکت سرمايه‌گذاری خوارزمی در مقايسه با 23 شرکت سرمايه‌گذاری، رتبه هفتم را از نظر  ارزش بازار در اختيار دارد. در مقايسه با ساير شرکت‌های سرمايه‌گذاری در هر جايگاهی که باشيم، بايد تلاش کنيم جايگاه خود را ارتقا دهيم.

با توجه به جو حاکم بر بازار و شروع روند نزولی شاخص از مردادماه 1399، ارزش سهام شرکت سرمايه‌گذاری خوارزمی نيز کاهش يافته است. با عنايت به بالا بودن ميزان سهام شناور آزاد شرکت سرمايه‌گذاری خوارزمي (51 درصد)، هيجانات سهام‌داران خرد روی سهم تأثير بيشتری گذاشته است. ولی سهام‌داران با افزايش افق سرمايه‌گذاری به دوره بلندمدت و هم‌چنين بالفعل شدن پتانسيل دارايی های غيربورسی شرکت، بازدهی مناسبی کسب خواهند کرد.

کمي هم درباره اهميت استقرار استانداردهاي حاکميت شرکتي در گروه خوارزمي توضيح دهيد.

در گذشته موضوع جداسازی مالکيت از مديريت در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مهم نبود. اما با توسعه بيشتر فرهنگ سهام‌داری و ورود شرکت‌های بزرگ به بازار، لزوم اجرای اصول حاکميت شرکتی مورد توجه قرار گرفت. از سوی ديگر، اين‌که مديريت و مالکيت يک بنگاه اقتصادی بزرگ در اختيار يک فرد باشد، کاملاً با منافع سهام‌داران خرد تضاد دارد. از همين رو، اجراي حاکميت شرکتي براي حفظ منافع سرمايه‌گذاران خرد بازار بسيار با اهميت است.  به ‌طور قطع اجرای موازين حاکميت شرکتی موجب رعايت انصاف بيشتر، شفافيت بهتر، اعتماد سرمايه‌گذاران و درنهايت رشد و توسعه اقتصادي خواهد شد. بر اين اساس، حاکميت شرکتي يکي از موضوعات روز در حوزه مالي است که در سال‌هاي اخير روند اجرايی تری به خود گرفته است. در همين راستا کميته حسابرسی، کميته انتصابات، کميته مبارزه با پول‌شويی و کميته نظارت بر امور راهبردی، همگی بر اساس قواعد حاکميت شرکتی در شرکت سرمايه‌گذاری خوارزمی فعال هستند و به صورت مداوم جلسات خود را برگزار مي­کنند.

نظرتان درباره خطوط کلي برنامههاي آينده در حوزه توسعه سرمايهگذاريها چيست؟

 با توجه به برنامه بازآرايي سبد سهام، کسب بازدهی بالاتر پرتفوی را دنبال می کنيم و سعی می کنيم فرصت‌های جديد سرمايه‌گذاری را در تعامل با ساير شرکت‌های سرمايه‌گذاری رصد کنيم تا بتوانيم از آن استفاده کنيم.تعداد بازدید : 1783
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...