Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: نشست ویژه مدیران خوارزمی برای تدارک برنامه ششم گروه سرمایه گذاری خوارزمی - 1400/09/22

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی تاکید کرد در تدوین برنامه ششم این هلدینگ بررسی چشم انداز وضعیت اقتصادی و شناخت فرصت ها از ضروریات است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، دکتر سیدرضا موسوی در جمع مدیران عامل شرکت های گروه و معاونین شرکت سرمایه گذاری خوارزمی گفت: برنامه پنجم شرکت از تیر ماه 1399 آغاز شده و در 31 خرداد 1401 به پایان می رسد و این در حالیست که برنامه مذکور در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی طی سه مرحله مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: توجه به برنامه ریزی و حرکت براساس آن متناسب با شرایط محیطی و عوامل تاثیرگذار بسیار مهم و تعیین کننده است و این رویه  از سال 1387 تاکنون درشرکت سرمایه گذاری مد نظر بوده است.

وی با اشاره به اینکه از آن مقطع تاکنون پنج برنامه در قالب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در شرکت تدوین و اجرا شده است، گفت: مهم ترین مزیت برنامه های شرکت سرمایه گذاری خوارزمی توجه به واقعیت ها ، شناخت فرصت ها و پرهیز از بلندپروازی بدون مطالعه است.

دکتر موسوی همچنین تعاملی بودن فرآیند  تدوین برنامه عملیاتی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی را از مزیت های اصلی دیگر آن برشمرد و افزود: دراین راستا ، کارگروهی با حضور مدیران عامل شرکت های گروه و معاونین ستادی شرکت سرمایه گذاری خورازمی تشکیل می شود و مدیران عامل شرکت های گروه، مدیریت شورای تدوین برنامه در هر شرکت را برعهده دارند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی افزود : در برنامه پنجم گروه سرمایه گذاری خوارزمی، 135 عنوان برنامه عملیاتی (action plan) تدوین شده بود که بخش عمده ای از این برنامه ها معطوف به شرکت اصلی بوده است.

وی ادامه داد: تدوین برنامه در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با رویکردی دانش محور و مبتنی بر اصول علمی صورت گرفته و تشکیل میزهای تخصصی مرتبط با فعالیت های هر یک از شرکت های گروه موید این جهت گیری است.

وی در تشریح شاخص های برنامه ششم شرکت سرمایه گذاری خوارزمی که از تیر 1401 آغاز و تا خرداد 1403 ادامه خواهد داشت، گفت: در تبیین اهداف لازم است در کنار توجه به جهات کمی از جمله سود آوری، به اهداف کیفی نیز توجه ویژه ای صورت گیرد و تحقق هر هدف هم نباید در گرو تحقق هدف دیگری قرارگیرد . به گونه ای که  اگر یکی از اهداف به هر دلیلی محقق نشد، سایر اهداف در سناریوهای جایگزین قابل دستیابی باشد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی تاکید کرد : لازم است در تدوین برنامه ششم مزیت های ایجاد شده در حوزه اقتصاد کشور به جد مورد توجه قرار بگیرد.

وی همچنین به اهمیت بررسی ریسک عملیاتی برنامه های شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی اشاره کرد و گفت: در نظر داریم در تدوین برنامه عملیاتی ششم این مهم نیز به عنوان یکی از ضروریات مورد توجه قرار گیرد.

دکتر موسوی در این نشست تاکید کرد با توجه به زیرساخت مناسب ایجاد شده در حوزه انتقال اطلاعات در شرکت، لازم است تدوین، اجرا و کنترل برنامه در بستر الکترونیک باشد و حتی المقدور از این مزیت در تدوین برنامه و تبادل اطلاعات میان شرکت ها استفاده شود.

در این نشست که با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور مدیران عامل شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی و معاونین این شرکت برگزار شد، دکتر سید مهدی برکچیان صاحب نظر اقتصادی و استاد دانشگاه از منظر علمی و تخصصی تحلیل شرایط اقتصادی در سال های اخیر و تبیین سناریوهای رونق و رکود و مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی طی دو سال آتی و آثار احتمالی سیاست های پولی و مالی در فضای کسب و کار را ترسیم کرد. همچنین دکتر مرضیه بیات معاون سرمایه گذاری و توسعه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نیز الگوهای عملیاتی تدوین برنامه ششم را تشریح کرد.

پیش از آغاز این نشست صبحانه کاری با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران عامل شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی در محل دفتر مرکزی این شرکت برگزار شد.


گزارش تصویری جلسه تدوین برنامه ششم شرکت سرمایه گذاری خوارزمی برای سال 1401تا 1403- بخش اول
گزارش تصویری جلسه تدوین برنامه ششم شرکت سرمایه گذاری خوارزمی برای سال 1401تا 1403- بخش دوم


تعداد بازدید : 2122
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...