Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: رشد جایگاه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در رتبه بندی 500 شرکت برتر - 1400/11/09

ارتقای چشمگیر شاخص های عملکردی در شاخص های ارزش افزوده و بازدهی فروش و ...

براساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در شاخص های عملیاتی از جمله جایگاه در میان 500 شرکت برتر، فروش، سودآوری، بازدهی فروش و ارزش افزوده رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری خوارزمی، در گزارش اعلامی سازمان مدیریت صنعتی در بیست و چهارمین سال رتبه بندی 500 شرکت برتر ایران، میزان فروش شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در سال مورد گزارش نسب به سال قبل از آن بیش از 25 هزار و 270 میلیارد ریال رشد داشته است.

میزان فروش این شرکت در سال 99 در حالی به 45 هزار و 365 میلیارد ریال رسید که این عدد در پایان سال قبل 20 هزار و 95 میلیارد ریال بوده است که بیش از دو برابر رشد نشان می دهد.

همچنین در رتبه بندی 500 شرکت برتر ایران در پایان سال 1399 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در مقایسه با سال قبل از آن 3 رتبه رشد داشته است.

علاوه بر این، در گروه رتبه بندی صد شرکت دوم برتر ایران در سال 1399، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در سودآوری رتبه نخست را از آن خود کرد. سود قبل از کسر مالیات این شرکت در سال قبل با رشد بیش از شش برابری از مرز 39 هزار میلیارد ریال گذشت این رقم در سال قبل از آن 6 هزار میلیارد بود. ضمن اینکه در رتبه بندی بیشترین بازده فروش نیز شرکت سرمایه گذاری خوارزمی رتبه سوم را کسب کرد.

بازده فروش این شرکت در میان صد شرکت دوم، 86 درصد بود.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی همچنین در پایان سال 99 به روال سال قبل رتبه اول بالاترین ارزش افزوده را در میان صد شرکت برتر دوم کشور کسب کرد. ارزش افزوده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در پایان سال مورد گزارش 45هزار و 544 میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال 1398 حدود سه برابر رشد داشته است.تعداد بازدید : 1429
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...