Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: از روز 18 بهمن و به مدت سه روزکاری پذیره نویسی اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی انجام می شود - 1400/11/17

پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهریکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام) با نماد«صرزم0411» در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه 18 بهمن ماه آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، این اوراق از روز دوشنبه مورخ 18 بهمن ماه جاری آغاز و تا روز چهارشنبه 20 بهمن ماه به مدت سه روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیره‌نویسی قرار می گیرد و سپس معاملات ثانویه آن آغاز می شود.

بنابراین گزارش و با استناد به مجوزهای اخذ شده، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 5 هزار میلیارد ریال اوراق اجاره سهام منتشر می کند که براساس برنامه ریزی صورت گرفته منابع حاصل از فروش اوراق مذکور، صرف سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سرمایه می شود و انتظار می رود بازدهی مطلوبی نصیب سرمایه گذاران و سهامداران نماید.

شرکت سرمایه گذاری خورازمی پنجمین شرکت منتشر کننده این اوراق در بازار سرمایه است.

مبلغ اسمی هر اوراق یک میلیون ریال و نرخ سود اوراق سالانه آن20 درصد است که در مقاطع شش ماهه پرداخت خواهد شد، ضمن اینکه عاملیت فروش این اوراق نیز برعهده کارگزاری آینده نگر خوارزمی خواهد بود.

شرکت تأمین سرمایه سپهر و شرکت تأمین سرمایه سپهر امین به همراه شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم به صورت سندیکایی تعهد انتشار اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی را برعهده خواهند داشت.

دوره اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی چهار ساله است و بازارگردانی این اوراق نیز به صورت سندیکایی برعهده شرکت های تأمین سرمایه سپهر، تأمین سرمایه امین و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم خواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی برای انتشار این اوراق، تضمین های لازم را به صورت سهام بورسی، ارایه کرده است.
تعداد بازدید : 1401
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...