Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: رشد 15 درصدی تولید برق در شرکت مدیریت تولید برق شهيد منتظر قائم - 1401/01/21

بررسی وضعیت برق تولیدی نيروگاه شهيد منتظر قائم نشان از رشد  حدود 15 درصدی تولید برق این نیروگاه در سال 1400 در مقایسه با سال قبل از آن را دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، این نیروگاه در سال گذشته بیش از 8.1 میلیون مگاوات ساعت برق تولید و به شبکه سراسری تحویل داده، در حالی که میزان برق تولیدی این نیروگاه در سال 1399 حدود 7 میلیون مگاوات ساعت بوده است.

از این میزان انرژی تولیدی نیروگاه شهید منتظر قائم در سال گذشته، 3.31 میلیون مگاوات ساعت برق در واحدهای بخار، 3.36 میلیون مگاوات ساعت  برق در واحدهای گازی و 1.41 میلیون مگاوات ساعت انرژی در واحدهای بخار سیکل ترکیبی این نیروگاه تولید شده است.

نيروگاه شهيد منتظر قائم به عنوان یکی از دارایی های ارزشمند شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و تنها نيروگاه بزرگ تولید برق استان البرز به شمار می رود كه در حال حاضر بخش قابل توجهی از نياز برق مصرفي اين استان و استان تهران و بیش از 2 درصد برق مصرفي كل كشور را تامين مي كند.

لازم به ذکر است به منظور کسب آمادگی تولید انرژی و با هدف کمک به پایداری شبکه سراسری تولید، مدیران و مهندسان نیروگاه منتظر قائم با اتکا به توانمندی داخلی این نیروگاه، تعمیرات ادواری واحدهای تولید برق این نیروگاه را در دستور کار دارند که اهم اقدامات صورت گرفته در ماه های اخیر شامل 3 فعالیت تعمیرات اساسی برای واحدهای 2 گازی به مدت 75 روز ، واحد 3 گازی به مدت 62 روز، واحد 2 بخار سیکل ترکیبی به مدت 75 روز و فعالیت تعمیرات نیمه اساسی برای واحد یک بخار سیکل ترکیبی به مدت 47 روز  و همچنین تعویض ترانس اصلی واحد 4 بخار قدیم به مدت 46 روز و در مجموع 305 روز که بعضا به صورت همزمان بوده است.
تعداد بازدید : 2209
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...