Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: آگهی درخواست تکمیل اطلاعات سهامداران شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ( سهامی عام ) - 1402/04/04

ثبت شده به شماره 131722 و شناسه ملی 10101750182

در راستای رعایت ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار، دستورالعمل های شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و در جهت رعایت حقوق سهامداران، بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) که از ابتدای تاسیس شرکت تا کنون نسبت به تکمیل اطلاعات سهامداری خود اقدام ننموده اند، درخواست می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی با مراجعه به نشانی اینترنتی زیر در قسمت پرتال سهامداران، نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات هویتی، بانکی، کد بورسی و... اقدام نمایند. شایان ذکر است در صورت عدم اقدام ظرف مدت زمانی مقرر، کلیه مسئولیتهای حقوقی، بورسی و اداری ناشی از عدم تکمیل اطلاعات هویتی و بانکی بر عهده سهامداران بوده و شرکت اقدامات لازم و مقتضی را در این خصوص انجام خواهد داد. 

 سایت شرکت سرمایه گذاری خوارزمی : www.kharazmi.ir

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)

همچنین سهامداران محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با امورسهام به شماره 88680772-021 تماس حاصل نمایند.


تعداد بازدید : 1064
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...