Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: رفع تصرف از پروژه بزرگ هما در اجرای قرار کارشناسی صادره از مراجع قضایی - 1402/07/30

رفع تصرف از پروژه بزرگ هما در اجرای قرار کارشناسی صادره از مراجع قضایی

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی خوارزمی، تصرفات من غیر حق بالغ بر 7 ساله پیمانکار که بدلائل واهی عامل توقف طولانی و چند ساله عملیات ساختمانی پروژه گردیده بود، امروز با حضور کارشناس و نماینده مرجع قضایی و آقای مهندس فیضی مدیرعامل شرکت و همکاران و مشاوران حقوقی برای همیشه رفع و پروژه مزبور طی صورتجلسه ای رسمی و قانونی در اختیار شرکت سرمایه گذاری ساختمانی خوارزمی به عنوان مالک قرار گرفت.

گفتنی است که پروژه هما با زیربنای عرصه پس از اصلاح 8000متر مربع و اعیانی بالغ بر هشتاد هزار متر مربع در شهرک همای تهران قرار داشته که به صرف ادعاهای واهی و موهومی از سوی پیمانکار و نیز آراء داوری پر مسئله و جانبدارانه از سوی داور اختلافات، از سال ۹۵ در تصرف غیر قانونی پیمانکار بوده و به همین سبب به مدت 7 سال عملیات اجرایی آن متوقف گردیده بود که با پیگیری های مستمر و دلسوزانه مدیریت و همکاران حقوقی رای داوری مبنای ادعای مطالباتی پیمانکار به موجب حکم قطعی مورخ 1402/04/14 مرجع قضایی باطل گردید.

آقای مهندس فیضی مدیرعامل شرکت در عملیات اجرایی آزادسازی و تحویل گیری پروژه از متصرف، به حوزه معاونت فنی دستور داد که مطالعات اولیه و قبلی پروژه بروزرسانی و در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به رفع موانع راه اندازی کارگاه و یا مولد سازی آن اقدام گردد.

تعداد بازدید : 473
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...