Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: انقال بخشی از پرتفوی شرکت خوارزمی به شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم - 1402/08/30

با توجه به تصمیمات هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و با توجه به مجوزهای لازم به شرح پیوست، بخش عمده ای از پرتفوی بورسی و فرابورسی شرکت به شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم (شرکت زیر مجموعه با مالکیت 100 درصدی) به شرح اعلامیه پیوست منتقل گردید.

لازم بذکر است که این انتقال بر اساس بهای تمام شده صورت گرفته و فاقد هرگونه آثار سود و زیانی برای شرکت می باشد.تعداد بازدید : 487
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...