Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: پروژه جداسازی آب شرب در نیروگاه شهید منتظرقائم انجام شد - 1403/03/20به گزارش روابط عمومی نیروگاه شهید منتظرقائم؛ در سال گذشته به منظور رفع نواقص درسیستم آبرسانی و تامین آب شرب سالم و بهداشتی جهت مصرف پرسنل نیروگاه، پروژه جداسازی آب شرب بصورت فعالیت درون سپاری و با پیگیری و حمایت مدیریت محترم عامل و با همت و تلاش پرسنل در تاریخ 1403/3/14 مورد بهره برداری قرار گرفت.

محسن عظیمی به عنوان مدیر پروژه جداسازی آب شرب نیروگاه در گفتگو با روابط عمومی بیان کرد:  آب موردنیاز نیروگاه منتظر قائم از 10 حلقه چاه عمیق تامین می گردد. استخر سرپوشیده بوسیله خط لوله های کوتاه و مجهز به والو دستی به استخر تلمبه خانه ارتباط داردکه ساکشن پمپ های خط آب خام را تشکیل می دهد. یکی از مصارف مهم پس از تزریق کلر، مصرف آب شرب داخلی نیروگاه بخار بود که بدلایل مشخصی کاهش یافته و با توجه به جبران آب خام واحدها از طریق استخر روباز و آلوده بودن این استخر مناسب شرب نبود.

وی در ادامه افزود: با توجه به مسیر مشترک آب شرب نیروگاه با رینگ آب خام واحدها درمواقع اضطراری شرایط آب شرب چندان مساعد نبود و اهمیت موضوع سبب شد پروژه آب شرب نیروگاه درسال 1402 با دستور مستقیم مدیرعامل شرکت جهت انجام و با همکاری بخش ها و قسمت های مختلف اعم از امورخدمات ( واحد ساختمانی ) ،امورشیمی بخار، تعمیرات بخار ( مکانیک ، الکتریک و کنترل ) ، امورکارگاه ها و امور مهندسی ،امور بازرگانی ، امور مالی ،امور HSE، امور حراست ،امور شیمی و.. اجرایی گردید.


تعداد بازدید : 129
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...