Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: برگزاری کارگاه آموزشی ارسال اظهارنامه مالیاتی در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی - 1403/04/10

به گزارش روابط عمومی، با توجه به فصل ارسال اظهار نامه مالیات عملکرد موضوع ماده 110 ق‌.م‌.م  و پیچیدگی های مالیاتی و اهمیت آن برای شرکت های گروه و در راستای ارتقا دانش همکاران، کارگاهی آموزشی  در خصوص اظهارنامه مالیاتی با تمرکز بر فعالیت های شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی در محل سالن جلسات شرکت خوارزمی و با حضور نمایندگان واحدهای مالی شرکت ها در تاریخ 1403/04/10 برگزار گردید.


تعداد بازدید : 96
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...