Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: تا دریا/ یادداشتی از مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی - 1395/07/03

دکتر حجت اله صیدی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

 

از حکایت های خواندنی است که شخصی از کنار دیواری در حال ساخت گذر می کرد که سه کارگر بر آن کار می کردند. از اولی پرسید که چه می کند و پاسخ شنید که کارگری می کند تا روزی اهل خانه فراهم آورد و آنان شب هنگام سر گرسنه بر بالین نگذارند. دومی پاسخ داد که در حال ساخت دیوار است و آجر روی آجر می گذارد تا دیوار تمام شود . چون از سومی پرسید ، پاسخ شنید که در حال ساخت بزرگترین و شکوهمندترین قصر جهان است. دانایان بر این باورند که گر چه هر سه کارگر ، کار یکسان داشتند ، ولی نوع و زاویه ی نگاه هر کدام ، اهمیت ، بزرگی و شکوه آن کار را معنی می بخشید و نشان می داد. نقش بنگاه ها در اقتصاد و در نتیجه در رشد ، توسعه و آبادانی هر کشور ، نقش همان دیوار یا ستون را دارد که بنای شکوهمند پیشرفتگی و رفاه بر آن استوار می شود و از این روی ، اگر چه ممکن است یک بنگاه در یک اقتصاد بزرگ به مثابه قطره ای باشد در دریایی پهناور ، اما مجموعه ی تصمیم گیری ها ،‌ اقدام ها و عملیات همان بنگاه هاست که رشد مثبت یا منفی کشور را رقم می زند و در نتیجه ، چگونگی توجه به این حقیقت می تواند آثار گوناگونی را به دنبال داشته باشد.

     بی تردید مآموریت اصلی و وظیفه ی اولیه ی هر بنگاه اقتصادی ، دستیابی به سود قابل قبول و در نتیجه افزایش  ثروت سهام داران است ، ولی تلقی این که گروه سرمایه گذاری خوارزمی ، به عنوان یکی از نقش آفرینان مهم بازار سرمایه ، از منظر تصمیم ها و عملیاتش آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشور و توسعه ی آن نیز دارد ، جایگاه این گروه جوان و رو به رشد را از شرکتی که فقط در پی دستیابی به سود باشد تا شب هنگام سر گرسنه بر بالین نگذارد ، به جایگاه ارزش آفرینی برای تمامی ذی نفعان ارتقاء داده است که در شعار ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها انعکاس می یابد. اکنون سهام داران ، سیاست گذاران ، مدیران ، کارکنان و تمامی فعالانی که به نحوی از انحاء طرف قرارداد خوارزمی یا ذی نفع آن هستند می دانند که نه در برپایی یک دیوار بلکه در برافراشتن بنایی شکوهمند مشارکت دارند و این البته حسی خوشتر، دلنشین تر و پایدارتری را در هر سرمایه گذار ، کارمند و فعالی ایجاد می کند ، که بهایی گران دارد.                

      پاییز را می توان فصل برگ ریز دانست یا فصل طلایی شدن برگ ها و موسم برداشت محصول. آغاز پاییز طلایی نود و پنج ، نوید مجمع عمومی عادی سالیانه را می دهد و فصل برداشت کاشته ها و داشته ها را. و از آنجا که سومین سال برنامه ی راهبردی هفت ساله برای ثروت آفرینی پایدار در آن پایان می یابد ، اهمیت ویژه ای دارد. اگر چه تا رسیدن به جایگاه بلند چشم انداز هفت ساله ، چهار سال دیگر باقی است ، اما می توان امیدوار بو.د و شکر گزار که درخت خوارزمی اکنون به بار نشسته است و به بالندگی ادامه خواهد داد. با تمامی دشواری های ریز و درشت اقتصادی ، که بر هیچ فعال اقتصادی آگاهی پوشیده نیست ، اکنون می توان سپاس گزار بود که به فضل الهی ، وعده ی ارتقاء کیفیت سود  و افزایش سود قابل تقسیم ، بار دیگر نیز تحقق یافته است ، اگر چه از یک سو به دلیل شرایط خاصی که بازار سهام دارد و کاهش چشم گیری که در شاخص کل بورس رخ داده  و از سوی دیگر ، میزان حجم سهام شناوری که خوارزمی دارد و رفتارهای هیجانی رایج در بین خریداران و فروشندگان سهم، این موفقیت  خود را در قیمت سهام نشان ندهد و به باور بسیاری از کارشناسان ، سهام خوارزمی با نرخی به مراتب پایین تر از ارزش ذاتی آن معامله شود ، که البته از اختیارات بازار است و از دست مدیران و سیاست گذاران خارج.

      پاییز نود و پنج ، غیر از آن که نوید دستیابی هلدینگ معدنی صدر جهان به طلا را به همراه دارد ، که البته آثار سود و زیانی آن در سال های آینده خود را ظاهر خواهد ساخت ، نوید به بار نشستن بخشی از طرح تجاری سازی نیروگاه منتظر قائم را می دهد و در همین مسیر ، نتایج مثبت فعالیت های بین المللی گروه را. و این همه البته در طرح های جدید است و سایر شرکت های گروه را که همچون گذشته به افزایش فعالیت ها و بهبود عملکرد خود پرداخته و همچنان در راستای برنامه ی راهبردی پیش می روند و گزارش آن ها در نوشته های پیشین بر حسب مورد ارائه شده ، در بر نمی گیرد. در آستانه ی مجمع عمومی عادی سالیانه ، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی "زیما"مراحل ثبت و سازماندهی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و اکنون می رود که برای برافراشتن بنای ابادانی و توسعه و ثروت آفرینی ، گام برداشته و نقش خود را ایفا کند. بر هیچ اهل فنی پوشیده نیست که برداشتن گام های بلند تر ، به گونه ای که در برنامه ی راهبردی هفت ساله طرح ریزی شده ، الزاماتی دارد که یکی از آن ها افزودن بر منابع شرکت است. در کنار تأمین مالی از طریق نظام بانکی که گروه در راستای آن گام هایی اساسی برداشته ، شرکت بر آن سر است که طرح افزایش سرمایه ی بعدی خود را مطابق آنچه در متن برنامه ی راهبردی پیش بینی شده و در مجامع قبلی نیز به اطلاع سهام داران رسیده ، ارائه نماید. این برنامه ، که مقدمات آن فراهم است ، گروه را در سرعت گرفتن برای دستیابی به اهداف و خلق ارزش بیشتر یاری غیرقابل انکاری خواهد کرد.

     از این رهگذار است که گروه سرمایه گذاری خوارزمی ، خود را برای گام های بلند بعدی آماده می کند تا نقش بنگاهی ارزش آفرین در اقتصاد کشور را به گونه ای اثرگذار بازی کند و در سال چهارم برنامه ، اهداف عملیاتی پیش بینی شده را محقق سازد. اهدافی که هم انتظارات سهام داران ارجمند را برآورده کرده و هم ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت را امکانپذیر سازد. و این راه برگشت ناپذیر ، جز با توکل و اهتمام وپشتیبانی سهام داران و ذی نغعان طی شدنی نیست .

تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش….تعداد بازدید : 2870
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...