Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

Kharazmi Investment Group

توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی

banner

توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی(سهامی خاص)


تاریخچه توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی(سهامی خاص)

شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی(سهامی خاص) در تیرماه 1376  به ثبت رسیده است. فعالیت های شرکت شامل سرمایه گذاری و مشارکت در سهام شرکت ها و بنگاههای اقتصادی، ارائه خدمات مشاوره ای در مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت در انواع پروژه ها می باشد.

مهمترین دستاوردهای شرکت :
-     تنوع بخشیدن به فعالیت های شرکت برای دستیابی به سودهای نقد شونده و شناسایی فرصت های جدید سرمایه گذاری 

برنامه هاي آتي شرکت:
-    بهينه سازي پرتفوي سهام بورسی 
-    تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری 
-    افزایش سرمایه شرکت در سال 1398
-    اصلاح ساختار مالی در راستای افزایش سرمایه 
-    ارائه خدمات مشاوره، مدیریتی و سرمایه گذاری به بانک صادرات ایران و شرکت های گروه با استفاده از ظرفیت های موجود

موضوع فعالیت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی(سهامی خاص)

-    سرمايه گذاري و مشارکت در سهام سایر شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي
-    ارائه و انجام انواع خدمات مشاوره اي در مديريت سرمايه گذاري های اشخاص حقوقی و حقیقی، سرمايه گذاري و مشارکت در انواع بنگاه های اقتصادی در همه بخش های توليدي و غیر تولیدی داخل و خارج از کشور
-    سرمایه گذاری و مشارکت درانواع پروژه ها اعم از تولیدی، خدماتی، ساختمانی، مدیریتی و سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با و یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی 
-    ارائه خدمات مورد نیاز سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در زمینه تولید، سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی پروژه ها، اعتبارسنجی و اعباربخشی و تهیه گزارشات توجیهی و طراحی سیستم های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی آنها، مباشرتا یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه

شناسنامه شرکت

درصد مالکیت گروه خوارزمي: 51 % 
مجموع دارايي ها: 4,101,988 ميليون ريال
سرمایه : 3,043,200 ميليون ريال
تعداد کارکنان: 16 نفر

اطلاعات تماس توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی(سهامی خاص)

آدرس : تهران،  میدان ونک،  خیابان ملاصدرا،  خیابان شیرازی جنوبی،  خیابان برزیل غربی،  شماره 120، طبقه چهارم
تلفن: 88600825 -021


آدرس وبسایتwww.tmsk.ir