گزارش های شرکت


صورت وضعیت یک ماهه - 1398/04/17

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 31 خرداد 98

صورت وضعیت یک ماهه - 1398/04/17

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 31 ارديبهشت 98 

صورت وضعیت یک ماهه - 1398/02/05

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 31 فروردين 1398

صورت وضعیت یک ماهه - 1398/01/07

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 12 اسفند 1397

صورت وضعیت 1 ماهه - 1397/10/17

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 30 آذر 1397

صورت وضعیت 1 ماهه - 1397/09/10

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 30 آبان 1397

صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه - 1397/08/04

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 30 مهر 1397

صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه - 1397/07/10

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 31 شهريور 1397

صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه - 1397/06/10

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 31 مرداد 1397

صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه - 1397/05/10

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 31 تير 1397

صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه - 1397/04/09

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 31 خرداد 1397

صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه - 1397/03/07

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 31 ارديبهشت 1397

گزارش عملكرد مالي شركت در دوره 9 ماهه منتهي به 29 اسفند 96 - 1397/02/19

گزارش عملكرد مالي شركت در دوره 9 ماهه منتهي به 29 اسفند 96

صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه - 1397/02/19

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 31 فروردين 1397

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به خردادماه سال 1396 - 1396/08/02

گزارش عملکرد سال مالي منتهي به خردادماه سال 1396

صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه - 1395/12/02

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 30 بهمن 1395

صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه - 1395/11/03

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 30 دي 1395

صورت های مالی 6 ماهه - 1395/10/01

صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي 6 ماهه منتهي به 30 آذر 1395 

صورت های مالی 3 ماهه - 1395/07/01

صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي 3 ماهه منتهي به 31 شهريور 1395

صورت های مالی 12 ماهه - 1395/04/01

صورت‌هاي مالي 12 ماهه منتهي به 31 خرداد 1395 

صورت های مالی 3 ماهه - 1394/09/30

صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي 3 ماهه منتهي به 30 آذر 1394

صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه - 1394/06/18

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 31 مرداد 94

صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه - 1394/05/05

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 31 تير 94


صورت وضعیت پرتفوی 3 ماهه - 1394/04/16

صورت وضعيت پرتفوي 3 ماهه منتهي به 31 خرداد 94

صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه - 1394/04/16

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 31 خرداد 94


صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه - 1394/03/14

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 31 ارديبهشت 94

صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 31 فروردین 94 - 1394/03/14

صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 31 فروردين 94

اعطای نشان افتخار برترین مرکز اقتصادی به بانک صادرات ایران - 1393/10/20

صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه - 1393/07/16

صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/06/31

اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره - 1393/05/06

صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1393/03/31 (حسابرسي نشده)

صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه - 1393/05/06

صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/04/31

صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه - 1393/04/10

صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/03/31

صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه - 1393/03/10

صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/02/31

صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه - 1393/02/10

صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/01/31

صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه (شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی) - 1393/01/31

صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1392/12/29

صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه (شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان) - 1393/01/31

صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1392/12/29

صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه - 1393/01/11

 صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1392/12/29

اطلاعات و صورتهای مالی مياندوره ای - 1392/12/21

اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1392/09/30 (حسابرسي شده)

صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه - 1392/12/07

صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1392/11/30

صورت وضعيت پورتفوی دوره 1 ماهه - 1392/11/08

صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1392/10/30

گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه - 1392/11/07

گزارش هيات مديره  به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت

اطلاعات و صورتهای مالی مياندوره ای - 1392/10/30

اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1392/09/30

دسترسی سریع

سهامداران

درباره خوارزمی

:: آخرین صورت وضعیت پورتفوی
:: اطلاعات روزانه سهام :: پورتال سهامداران :: صندوق سرمایه گذاری :: تاریخچه شرکت :: ساختار سازمانی :: منشور اخلاقی :: شرکت های وابسته :: ترکیب سهامداران
Tel : 021 - 66485908                 Fax : 021 - 66485854
www.kharazmi.ir                               info@kharazmi.ir
تمامی حقوق متعلق است به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط پـارس فنـاوران