Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: زهرا شمس - 1399/02/03

مدیر مطالعات و ارزیابی اقتصادی

شماره تماس: 
88684725-021

ایمیل: zahra.shams@kharazmi.ir

شرح وظایف: 

- نظارت و مشارکت در تهیه و تنظیم گزارشات توجیهی مالی واقتصادی و تحلیل کارشناسی در خصوص گزارشات توجیهی دریافتی درباره طرح های توسعه و ایده های جدید سرمایه گذاری.

- تهیه گزارش های ارزیابی و تجزیه و تحلیل فرصت های سرمایه گذاری.

- نظارت و مشارکت در تحلیل اقتصادی پروژه ها از نظر بازگشت سرمایه و سودآوری آنها.

- ارزیابی و مدیریت ریسک سرمایه گذاری انجام شده و فرصت های آتی سرمایه گذاری.

- نظارت و مشارکت در انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی در مورد نوسانات بازار، نرخ ارز، سیاست های پولی و اقتصادی و بانکی و نظایر آن.

- انجام مطالعات آینده پژوهی در جهت شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در چارچوب اهداف و برنامه های کلان اقتصادی.

- برآورد میزان سرمایه مورد نیاز طرح ها و بررسی راه های تأمین و یا مشارکت در سرمایه گذاری در چارچوب برنامه شرکت.

- پایش مستمر محیط رقابتی شرکت و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیش رو.

- بررسی و تحلیل روند تغییرات شاخص های خرد و کلان اقتصادی در انطباق با صنایع مورد هدف سرمایه گذاری در برنامه های شرکت و گروه.

- همکاری در تدوین و پایش مستمر برنامه بازآرایی پورتفوی سرمایه گذاری شرکت و گروهتعداد بازدید : 2988
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...