Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: - - 1398/11/21

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات 

شماره تماس: 88569271-021

شرح وظایف: 

-   تهیه و تدوین برنامه عملیاتی برای توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح شرکت های گروه خوارزمی.

-   تدوین و راهبری برنامه های اجرائی سالانه فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط به شرکت.

-   مدیریت و نظارت بر تهیه و تأمین نیازمندیهای سخت افزاری، خرید سیستم های نرم افزاری مورد نیاز شرکت و حفظ و نگهداری آنها.

-   مدیریت ثبت دامنه، تأمین پهنای باند متناسب با نیازها و ارتباطات اینترنتی در شرکت

-   مدیریت، توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش تخصصی کارشناسان فناوری اطلاعات شرکت

-   ارائه گزارش های روشن از برنامه ها و اقدامات بصورت دوره ای

-   ارائه پیشنهاد و اجرای سیاستها و برنامه های مدیریت اطلاعات، امنیت اطلاعات، شبکه، اتوماسیون اداری و بانکهای اطلاعات

  جهت طراحی و پیاده سازی سامانه های الکترونیکی و پایگاه اطلاعات برنامه ریزی

-   اتخاذ رویکرد برنامه محور در اقدامات و پیگیری اهداف

-   ارائه گزارش های روشن از برنامه ها و عملکرد به صورت دوره ای

-   تلاش برای ایجاد هم افزایی در پیگیری تحقق اهداف گروه

تعداد بازدید : 2255
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...