Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: مدیر سرمایه گذاری - 1399/02/30

مدیر سرمایه گذاری (گروه صنعت)
                                                    
شماره تماس: 88684725-021

ایمیل: mirkhoshhal@kharazmi.ir

شماره فکس: 88684725-021

            شرح وظایف:

·        برنامه محوری در اقدامات و مشارکت فعال در کمیته های تخصصی.

·        پایش، بازبینی و بهبود مستمر سبد سرمایه گذاری شرکت و به روز رسانی سیاست‌ها و استراتژی‌های مربوطه در راستای چشم انداز و اهداف کلان شرکت.

·        انجام معاملات سهام یا سایر اوراق بهادار در چارچوب برنامه و آیین نامه‌های مصوب شرکت.

·        استفاده از ابزارهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه، جهت تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت.

·        بررسی پتانسیل‌های ورود شرکت‌های زیر مجموعه به بازار سرمایه و پیگیری و اجرای فرآیندهای مورد نیاز در این زمینه.

·        مدیریت تیم کارشناسی شامل تعریف فعالیت، دریافت نتایج و تحلیل و ارزیابی گزارشات کارشناسی تهیه شده در حوزه بازار سرمایه.

·        بررسی، ارزیابی و بازنگری فعالیت شرکت در حوزه بازار سرمایه و ساماندهی ورود به کسب و کار های نوین و نوپا با انجام مدیریت ریسک.

·        بودجه‌ریزی و پایش بودجه در جهت ارتقا معیارهای عملکردی سبد سرمایه گذاری.

·        ارائه گزارش از برنامه ها و عملکرد واحد به صورت دوره ای.

·        مستند‌سازی و تدوین فرآیندهای موثر جهت انجام بهینه وظایف مربوطه.

·        تعامل سازنده با سایر ارکان ذی ربط.

تعداد بازدید : 2367
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...