Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: آخرین اخبار از روند افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی - 1402/08/29

                                                                                                                                  

به نام خدا، به اطلاع سهامداران محترم می رساند ثبت مجمع عمومی فوق العاده مربوط به افزایش سرمایه و تصویب اساسنامه نمونه سازمان به دلیل اصلاحات مدنظر سازمان بورس و همزمانی مجامع عمومی عادی و عمومی فوق العاده و همچنین ضوابط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران در مراحل نهائی ثبت می باشد. 

مزید اطلاع است هزينه روزنامه رسمی مجمع عمومی عادی سالیانه پرداخت گردیده و به محض نشر آگهی مجامع مزبور، در سامانه کدال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید. 


                                                                                                                                                                                                                                           شرکت سرمایه گذاری خوارزم


تعداد بازدید : 818
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...